Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Vitaness, Centrum voor Gezondzijn en Welbevinden

Wij hebben een droom.

Een droom waarin een gebouw verrijst dat een Centrum voor Gezondzijn en Welbevinden is.

Een droom eigenlijk, over een hele nieuwe benadering van ziekte en gezondheid.

Een benadering die zegt dat gezond zijn de nadruk moet hebben, en niet ziek zijn.

Een benadering waarin de klant centraal staat en de regie heeft, en niet de zorgverleners of de verzekeraar.

Een benadering waarin mensen niet op alleen hun zieke deel benaderd worden, maar op hun hele zijn.

Dus op hun hele verhaal, in al hun dimensies: hart, hoofd, lijf en ziel.


Hoe het begon

Onze missie is letterlijk begonnen met een droom, in 2003. Met twee mensen die dezelfde droom droomden, de een in beelden en de ander in verhalen. Met onze visie en plannen hebben we sindsdien al heel wat wegen bewandeld en onderweg zijn velen net als wij geïnspireerd geraakt. Zo hebben bijvoorbeeld al meer dan 2500 mensen op onze website de rapporten gedownload over het project.

De huidige economische omstandigheden maken die noodzaak alleen maar groter. De kosten van de gezondheidszorg moeten beter worden beheerst en de toegankelijkheid en de kwaliteit moeten verder worden verbeterd.

Voor een echt duurzaam zorgstelsel in ons land zijn verdere stappen onontbeerlijk.

Belangrijke conclusies: het centraal stellen van de patiënt in denken en doen van alle partijen....'


Vitaness is voor alle generaties, van jong tot oud.

Vitaness is een plek voor mensen die zich ziek voelen en vanuit eigen regie hun gezond zijn willen herstellen. Mensen die last hebben van stress, overspannenheid en/of depressie en die verlangen naar hun natuurlijk evenwicht.

Geneeskundigen die een holistische benadering voorstaan. Die met de mens willen werken en niet primair met zijn of haar ziekte. Geneeskundigen die willen samenwerken met collega's (westers en niet-westers geschoold) om de cliënt te kunnen bieden wat op dat moment nodig is.

Mensen die op zoek zijn naar kennis en inspiratie. Mensen die zich aangetrokken voelen tot deze plek, waar zij zoveel herkennen van wat voor hen van waarde is. Dat kan het gebouw zijn, of de mensen, of de kennis die er ter beschikking is.


Kortom Vitaness is een plek voor:

Mensen die op zoek zijn naar eenheidsbewustzijn en innerlijke stilte
Mensen die uit respect voor elkaar gelijkgestemden willen ont-moeten.
Mensen die zelf weer de verantwoordelijkheid c.q. regie willen nemen voor hun eigen gezond zijn en welbevinden.
Mensen die last hebben van stress, overspannenheid en depressie en weer verlangen naar hun natuurlijk evenwicht.
Mensen die ondersteuning willen bij het (h)erkennen, activeren, ontwikkelen en verbinden van hun innerlijke eenheidsbewustzijn, evenwicht en kerntalent.
Mensen die behoefte hebben aan reflectie vanuit zichzelf en in verbinding met anderen.
Mensen die in verbondenheid samen het eenheidsbewustzijn willen realiseren op aarde en in de kosmos om ons heen.
Mensen die zich aangetrokken voelen tot deze plek, waar zij zoveel herkennen van wat voor hen van waarde is. Dat kan het gebouw zijn, de mensen en/of het eenheidsbewustzijn dat aanwezig is.
Geneeskundigen die een holistische benadering voorstaan. Die de mens en niet zij/haar persoon c.q. ziekte centraal stellen.
Geneeskundigen die willen samenwerken met collega's (westers en niet-westers geschoold) om de gast te kunnen bieden wat op dat moment op zijn/haar levensweg, levenscyclus en overgangen nodig is.

Bron: www.vitaness.nl


 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com