Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Farma- virologen spreken uit de biecht

Vind je het ook niet eigenaardig: nog nooit was de vaccinatiegraad zo groot en toch zien we in meerdere landen ‘uitbraken’ van o.a. mazelen en bof . Dat kan toch niet, zou je logischerwijs denken ?

Lees dit document ” False Claim Act ”, deze klacht die neergelegd is door Stephen Krahling en Joan Wlochowski, twee virologen, die in dienst waren van Merck en voor wie op een bepaald moment de maat vol was.

Ze besloten de criminele praktijken naar buiten te brengen.

Ze tonen aan dat Merck opzettelijk anti-lichamen van dierlijke oorsprong ( die dus niet door het menselijk immuunsysteem kunnen opgewekt worden ! ) toevoegde aan bloedstalen om op die kunstmatige en bedrieglijke manier te kunnen aantonen dat een vaccin een effectiviteitsgraad had van 95 % en dus de goedkeuring kreeg van de overheid om het ‘op de markt’ te brengen.


Merck geeft natuurlijk geen krimp : alles wordt staalhard ontkend en men blijft totaal ongehinderd door enig moreel besef crimineel verder doen met omkopen, met kinderen als medische proefkonijnen misbruiken en met pseudo - wetenschappelijke artikelen publiceren.


Dit is zeer zeker geen alleenstaand geval. Onderhand zou toch moeten duidelijk worden welke criminele strategie hier door big mama farma gehanteerd wordt.


Ik vat in telegram-stijl samen hoe de farmaceutische bedrijven ( aan de top ) denken en plannen :

 • je stelt zoveel mogelijk ziekten voor als heel gevaarlijk

 • je produceert vaccins die niet echt werken maar je verkoopt ze als absoluut noodzakelijk, effectief en veilig

 • je voegt er af en toe ‘levende’ virussen aan toe die de ziekte stimuleren

 • je stelt de toename van het aantal gevallen voor als de uitbraak van een gevaarlijke epidemie

 • je geeft hiervan de schuld aan mensen die zichzelf of hun kinderen niet vaccineren

 • je activeert de Pavlov-angstreactie: ‘ Meer ziekte – > grotere behoefte aan meer vaccins ‘

 • je discrediteert en zo nodig criminaliseert al wie jouw spelletje bekritiseert

 • Volgende stap is het activeren van de ‘gezondheidspiramide’. Je zorgt ervoor dat je product

 • wordt aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad,

 • wordt gepromoot en (deels) gefinancierd door de overheid,

 • wordt gedistribueerd door allerlei met gemeenschapsgeld betaalde instanties als Kind&Gezin en CLB,

 • wordt verdedigd door mutualiteiten, vakbonden, patiëntenverenigingen

 • wordt gepropageerd door de media

 • wordt toegediend door artsen die niet weten of niet durven protesteren

Ziezo:

klaar is commerciële kees en alweer een heet gebakken broodje met lekker veel financieel beleg.

Omwille van het geld wordt er ook op andere domeinen gefoefeld, maar wat mij en velen vooral tegen de borst stoot is dat het hier werkelijk ten koste van de gezondheid gaat en dan nog vooral van kinderen.

Dit is de keiharde werkelijkheid : vaccins ondermijnen de natuurlijke immuniteit van onze kinderen en maken hen ziek. Talloze studies, rapporten en gerechtelijke uitspraken bevestigen dit.

En je kan het ook zelf controleren. Praat met ouders van kleine kinderen die sukkelen met de gezondheid. Je vraagt vanaf wanneer het probleem zich begon te stellen. In veel gevallen zal men zeggen: de eerste twee à drie maand was het een perfect gezonde baby, maar daarna is de miserie begonnen.


Tip: ga na wanneer het ‘aanbevolen’ dus opgedrongen vaccinatieprogramma begint en tel hoeveel vaccinatiedoses een kind reeds heeft moeten incasseren tegen de leeftijd van één jaar.


Je zal zelf ontdekken dat twee tendensen van toename parallel lopen :

 1. het aantal vaccinaties en de chemische/biologische samenstelling ervan

 2. de degeneratie van de gezondheid van onze jeugd

In sommige gevallen veroorzaken vaccinaties zelfs het overlijden.

Zij die vaccinaties (moeten) verdedigen lezen zoiets niet graag, maar het is de verschrikkelijke waarheid: er sterven kinderen als rechtstreeks gevolg van vaccins.


Ik weet het: het wordt niet als dusdanig geregistreerd.

Hiervoor zijn twee grote verklaringen:


 • Artsen hebben in hun opleiding geleerd dat vaccins heel veilig zijn, ze beschermen andere artsen en al wie werkzaam is in de medische sector en ze zijn als de dood om voor het tribunaal van de Orde gedaagd te worden.

 • Vaccinatie bestaat zelfs niet in de statistieken als mogelijke overlijdensoorzaak. Het is alsof de automobielindustrie ervoor zou zorgen dat verkeersongeluk geschrapt wordt als doodsoorzaak omdat zogezegd de botsing niet rechtstreeks de oorzaak was … Het klinkt heel gewrongen en absurd, maar precies dat is gebeurd onder invloed van de farma-lobby

Overlijden kort na én ten gevolge van inenting komt echter wel degelijk voor en meer dan men durft denken.

Ik heb meerdere getuigenissen van ouders die met dit drama geconfronteerd werden en die getuigen hoe heel het systeem zich als een oester sluit om deze huiveringwekkende horror in de kiem te smachten als men een onderzoek vraagt naar het mogelijke causale verband tussen het overlijden en het vaccin. In het ergste geval worden ze zelf verdacht als moordenaar van hun eigen kind: het shaken baby syndroom.


Als dit de realiteit is, wordt het dan niet echt de allerhoogste tijd om dit sinister mechanisme een halt toe te roepen waarbij mensen andere mensen ziek maken en dit enkel om de rijkdom van enkelen nog te vergroten?


Sommige mensen kan je altijd beduvelen. Het is zelfs mogelijk alle mensen gedurende een bepaalde tijd te beliegen. Maar het is absoluut totaal onmogelijk dat je alle mensen voortdurend blijft bedriegen.

Bron: http://www.entreleschemins.be


Griepvaccinatie Werkt!” ???

Dat is wat de website Vaccinatiezorg.nl u nadrukkelijk meldt.

Waarom zouden ze ook de vraag stellen “Werkt griepvaccinatie eigenlijk wel?“.

Ik moet even kijken hoe ik dit artikel ga verwoorden, want voor je het weet zit je weer voor smaad of laster op het bureau tegen een voorgeprogrammeerd uniform aan te praten.


Overigens begrijp ik het statement ‘Griepvaccinatie werkt!’ wel. Het werkt in op uw lichaam en op uw systeem, dus het werkt. Of dat positief is, is maar de vraag. Het werkt. Wat werkt er dan aan? “Tegen griep natuurlijk!” zult u zeggen. “Oh tegen die levensgevaarlijk griep waardoor jaarlijks duizenden doden vallen?“.

Velen zullen er inmiddels in geloven dat het komt door de griepprik dat er niet veel griep meer is. Is er eigenlijk wel minder griep?


Steeds meer bedrijven in Nederland stimuleren hun werknemers om de griepprik te halen. Dit wordt dan vergoed door de zorgverzekeraar.

Zo stuurt een grote nationale telecomprovider haar personeel de volgende interne email [quote]:

As winter is approaching, the chance of becoming ill with the seasonal flu increases. As part of our Health Program, we are offering Flu Vaccinations to all employees. How to register? If you would like to have a seasonal flu vaccination, please register via http://www.geengriep.nl. The password is xxxxxxxxx. You will need your BSN/Sofi number when registering. If you are not covered by CZ, you can still be vaccinated. As the site is in Dutch, “Intranet —” provides a user guide for registration.


Wat is de overheid toch goed bezig vindt u niet?

Men maakt zich echt oprecht zorgen om de bevolking in dit land. Je krijgt er echt een warm gevoel van. Gaan we binnenkort zien dat werkgevers iemand een baan mogen weigeren als deze persoon de juiste vaccinaties niet heeft gehad?

Bron: http://martinvrijland.com/2013/10/29/griepvaccinatie-werkt/


Bewijs dat antilichamen theorie niet klopt – nieuw onderzoek faalt.

De vaccinatietheorie klopt niet, is nooit bewezen en niet onderhevig aan vragen. Een nieuw vaccin tegen MRSA (bacteriële infectie met ‘Methicillin-Resistant Staphylococcus Aurus’) toont dit overduidelijk aan. Verhoogde antilichamen titers - de ‘benodigde’ hoeveelheden antilichamen in het bloed die maatstaf zijn voor ‘effectiviteit’ van het vaccin – zijn niet hetzelfde als natuurlijke immuniteit.


Nieuw vaccinonderzoek heeft vastgelegd dat de theorie die aan de basis van vaccineren ligt – dat immuniteit verkregen wordt door het stimuleren van de productie van antilichamen – onjuist is. Overduidelijk. Helaas te zien aan de sterfgevallen als gevolg van deze aanname.


Het betreffende V710 vaccin werd ontwikkeld tegen een ziekte die voortgekomen is uit de huidige medische geneeskunde: MRSA (ook wel de ‘vlees-etende bacterie ziekte’ genoemd) Zonder succes is er met dit vaccin getracht een door het medische systeem zelf gecreëerd probleem op te lossen.


Men verwachtte veel van het V710 vaccin, bedoeld om vóór operatie en opname in ziekenhuizen gebruikt te worden om MRSA te voorkomen. Wat een samenspel; creëer een ziekte, probeer een behandeling te vinden voor datgene wat je zelf veroorzaakt hebt en haal gigantische winsten binnen!


Het falen van het onderzoek onthult echter iets heel waardevols over de gehele vaccinindustrie. Het is gebaseerd op een theorie die niet opgewassen is tegen nader onderzoek. Als het zo zou zijn dat het stimuleren van de productie van antilichamen de sleutel zou zijn tot het “versterken van het immuunsysteem” -zoals ons routinematig door artsen en gezondheidsinstanties verteld wordt - zou het niet mogelijk kunnen zijn dat het V710 vaccin niet werkt.


Naar alles wat men erover opgetekend heeft, resulteerde het vaccin in een ‘robuste immunologische respons”, wat wil zeggen dat er veel antilichamen aangemaakt worden. Maar toen het vaccin toegediend werd aan hartpatiënten in afwachting van hun operaties werden en meer infecties en meer sterfgevallen ten gevolge van meervoudig orgaanfalen gerapporteerd.


Het onderzoek

Het onderzoek werd gefinancierd door Merck. De leidinggevende wetenschapper dr. Fowler, was de voorzitter van het V710 advies comité. Hij ontving daarnaast subsidie en financiële ondersteuning van Merck, Cerexa, Pfizer, Novartis, Advanced Liquid Logics en MedImmune; én hij was een betaalde consultant voor Astellas, Cubist, Cerexa, Merck, Pfitzer, NovaDigm, Novartis, The Medicines Compagny, Biosynexus, MedImmune, Galderman, en Inimex; én hij heeft honoraria ontvangen van Astellas, Cubist, Merck, Pfitzer, Theravance, en Novartis.


We moeten waarschijnlijk niet al te verbaasd zijn dat Fowler geen idee had hoe het kwam dat de testresultaten zo ontnuchterend waren in het licht van de zeer goede ‘antilichamerespons’. Volgens Medscape zei Fowler: “Ik kan hier geen biologisch geloofwaardige verklaring voor vinden”.


De studie omvatte 3.958 patiënten die het active V710 vaccin kregen en 3.967 die een zoutachtig placebo kregen. 201 patiënten (5.08%) die het vaccin kregen stierven, vergeleken met 177 (4.46%) die het placebo kregen. Dat is 13.9% meer sterfgevallen in de groep mensen die gevaccineerd zijn. 


Opmerking: De resultaten waren omgezet in persoon per jaar; een wat mij betreft betekenisloze constructie in deze context. Het gaat erom hoeveel mensen die een eenmalige specifiek type operatie ondergaan dit niet overleven, niet hoe dat eruit ziet in termen van persoon per jaar.


Van de gevaccineerde patiënten kregen 22 er MRSA en 7 daarvan stierven. Van de ongevaccineerde groep kregen er 27 MRSA en 2 ervan stierven.


Vance Fowler jr. , MD, MPH, onderzoeksleider en hoogleraar in de geneeskunde op Duke University, deelde mee dat V710 niet effectief was in het voorkomen van S. aureus bacterimia en/of infectie van diepe borstwonden, ondanks de capaciteit een robuste antilichamenrespons op te wekken.


13.9% van de mensen die het V710 vaccin kregen stierven. Dat waren nog eens 24 doden.  Als we in overweging nemen hoe groot het marktgebied is dat men voor dit vaccin op het oog had zou dat snel opgelopen zijn tot duizenden extra doden direct veroorzaakt door het vaccin. Overkoepelende sterftecijfers zijn niet belangrijk?  Het onderzoek rapporteerde alleen de MRSA-aantallen, maar Medscape vermeldt ook dat degenen die het V710 vaccin toegediend kregen en S. aureus ontwikkelden 5 keer meer kans hadden om hieraan te sterven dan de controle groep.


Implicaties voor de vaccinatie-theorie

Wat we hiervan mee naar huis moeten nemen is dat de theorie die aan de basis ligt voor vaccineren niet gebaseerd is op realiteit. Het is gebaseerd op aannames. Het gaat ervan uit dat het op een onnatuurlijke manier aanzetten van het immuunsysteem om antilichamen te creëren hetzelfde is als het ontwikkelen van antilichamen als gevolg van een natuurlijk ziekteproces. Feit is dat dit niet zo is. Het is een manier om moeder natuur om de tuin te leiden, niet om haar te kunnen evenaren.


Antilichamentiters zijn niet hetzelfde als immuniteit

De realiteit is dat er niet in aanmerking genomen wordt wat er gebeurt met het immuunsysteem als een geheel na vaccinatie. Het enige dat telt is het zo hoog mogelijk opdrijven van de antilichamen titers, met andere woorden de concentratie antilichamen zo groot mogelijk maken. Het antilichamen-niveau wordt gebruikt om te bepalen of een vaccin succesvol is of niet, ondanks het feit dat de titers die het resultaat zijn van vaccins vaak veel hoger zijn dat de titers die voortkomen uit natuurlijke infecties. Desalniettemin is natuurlijke immuniteit gewoonlijk 100% en levenslang aanwezig, terwijl door vaccins opgewekte immuniteit praktisch nooit zelfs maar in de buurt komt van de 100%, noch meer dan een paar jaar aanhoudt.


Er is overduidelijk veel meer betrokken bij weerstand tegen ziekten dan hoe hoog titers opgevoerd kunnen worden. Maar hier heeft men het niet over. Het enige dat als belangrijk beschouwd wordt, is of er een willekeurige niveau aan antilichamen behaald is, niet het alomvattende effect van het vaccin.


Antilichamen zijn slechts onderdeel van het immuunsysteem

In de haast om te vaccineren, houdt niemand rekening met de effecten op het gehele lichaam, of zelfs maar op de rest van het immuunsysteem. Weerstand tegen ziekte is veel meer dan alleen antilichamen.


Het immuunsysteem is onderverdeeld in twee delen: door lichaamsvochten en door cellen opgewekte immuniteit. Het door lichaamsvochten (humorale) deel van het immuunsyteem is het deel waar vaccins zich op richten. Het produceert antilichamen tegen antigenen (lichaamsvreemde stoffen die verondersteld worden ziektes te veroorzaken). Als het overprikkelt raakt kan het ook antilichamen creëren tegen het lichaam zelf, wat resulteert in auto-immuun ziekten zoals rheumatoide arthritis en lupus erythematosus. Zoals duidelijk aangetoond is door het V710 fiasco, zijn vaccins niet in staat te doen wat het lichaam in haar natuurlijks situatie doet als het vecht tegen een infectie - en niemand heeft precies begrepen wat fout is aan het vaccin of er ook maar een flauw idee van hoe we moeder natuur wel kunnen dupliceren.


Het door de cellen opgewekte deel van het immuunsysteem wordt bestuurd door de T-lymfocyten; de T-cellen waar HIV-patiënten zich op focussen. De T-cellen bemiddelen – dat wil zeggen besturen en controleren marcofagen, de natuurlijke killercellen (NK’s) en antigeen-specifieke lymfocyten (witte bloedlichaampjes) die opgewekt worden in reactie op antigenen. We kunnen niet zonder het door cellen opgewekte deel van het immuunsyteem. Het staat klaar om praktisch elke infectie of kanker aan te pakken. Toch besteden vaccinproducenten weinig aandacht aan dit aspect van immuniteit als ze infectieziekten aanpakken.


In één opzicht is het waarschijnlijk goed dat alle door cellen opgewekte immuniteit genegeerd wordt. Dan wordt er tenminste ook geen poging gedaan om het te manipuleren, alhoewel – helaas focussen sommige van de nieuwere vaccins (die mikken op andere ziekten dan infectieziekten) zich er steeds meer op.


En wat wéér niet in overweging genomen wordt is of het mogelijk is dat vaccins schade aan dit deel van het immuunsysteem aan kunnen richten. Net zoals alle door vaccins veroorzaakte schade afgehandeld wordt met ‘we doen net alsof het niet bestaat’.


Feit is dat het meten van titers overduidelijk geen adequate manier is om te bepalen of het immuunsysteem gezond of krachtig is. Beweren dat vaccins “het immuunsysteem versterken” is niets meer en niets minder dan dat - een bewering. Het is niet gebaseerd op feiten. Er is geen enkele reden om te geloven, en talloze redenen om niet te geloven, dat het geforceerd opdrijven van hoeveelheden antilichamen gelijk staat aan weerstand tegen de ziekte. En het is net zo duidelijk dat het injecteren van toxische stoffen gevaarlijk is. Dat hoeven we toch niet te bewijzen! Niettemin injecteren de vaccinindustrie en haar slaafse volgelingen zware metalen, dodelijke chemicaliën en gevaarlijke stoffen zoals squaleen, die garant staan voor het vergiftigen van het systeem en het veroorzaken van auto-immuunziekten.


Misschien kan er één goed ding voortkomen uit het onderzoek dat aangetoond heeft dat het V710 MRSA vaccin faalt. Misschien zal er wat gezond verstand de kop op steken en zeggen:


Stop!

Stop deze waanzin.

Laten we kijken naar wat we doen.

Laten we ons afvragen waarom meer dan de helft van de kinderen allerlei aandoeningen hebben en niet kunnen genieten van gezondheid.

Het kleine beetje tijdelijk gesus van het risico op infectieziekten weegt toch zeker niet op tegen de resultaten die we overal om ons heen zien!

We kunnen toch zeker wel stoppen met deze waanzin?!


Bronnen

Gaia health | vertaling voor Earth Matters Door Frankema 

Link naar vertaalde artikel

Originele artikel: gaia-health.com

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com