Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Wat u moet weten over vaccinaties.

Hoe ongelofelijk het ook klinkt, maar er is nog nooit bewezen dat vaccinaties werken. Nog nooit heeft er een vergelijkende studie plaats gevonden tussen gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen.

Vaccinaties, Russisch roulette spelen met uw gezondheid
Vanaf het moment dat ik kritisch ben gaan nadenken over vaccineren, ben ik van de ene verbazing in de andere terecht gekomen. Sterker nog, naar mate ik meer en meer informatie tot mij kreeg, werd ik bozer en bozer. Mijn zoektocht naar antwoorden op vragen over de veiligheid van vaccinaties bevestigde keer op keer hetzelfde, echte journalistiek wordt vrijwel niet meer bedreven in dit land.

Waarom wordt in een wereld van rationele wetenschap iedere keer ingespeeld op de emoties van mensen om ze tot een beslissing te bewegen? Iedereen die hier twee seconden over na denkt weet dat emoties irrationaal zijn, ze worden gevoed door onze diep gewortelde angsten. Waarom worden er geen solide wetenschappelijke argumenten gebruikt om vaccinaties in een positief daglicht te brengen?

De reden is even simpel als schokkend, er zijn geen solide argumenten, de werking van vaccinaties berust op leugens, verdraaiingen van feiten en mythes.

LET OP! Vaccinaties zijn in Nederland (nog) NIET verplicht (we leven in een vrij land....toch?)

Keer op keer wordt er gehamerd op het belang van vaccineren.

De volgende argumenten worden dan gebruikt:

-
Vaccineren beschermt u en uw kind(eren) tegen ziekten
-
Dankzij vaccinaties zijn ziekten als Polio uitgeroeid
-
Vaccineren is de beste oplossing om beschermd te zijn tegen ziek worden
-
Vaccineren is veilig
-
De kans op bijwerkingen is klein, de risico’s minimaal

Het woord bijwerking wekt bij mij iedere keer irritatie op. Het is een briljant woord, want in de psyche van de mens wordt het gescheiden van de werking van het product (ook wel medicijn genoemd). Ondanks dat veel producten een waslijst aan bijwerkingen vermelden, wordt in de praktijk een bijwerking zelden of nooit toegeschreven aan het product. Maar wat is nu het verschil tussen werking en bijwerking wanneer we het hebben over medicijnen?. Een vergelijk: ik geef u een gigantische vuistslag op uw kaak. De werking van mijn klap is een gebroken kaak, de bijwerking is dat al uw tanden op straat liggen. Als u gaat beweren dat uw tanden er uit liggen door mijn klap, ga ik het argument aan dat dit hoogstwaarschijnlijk komt door een slecht verzorgd gebit. Ik ga het argument aan dat uw tanden er op termijn sowieso uit zouden vallen, u snoepte te veel en poetste te weinig. De lijst van bijwerkingen zijn ontstaan uit de proeven die gedaan zijn op dieren en mensen. Iedere bijwerking die zich keer op keer manifesteert moet dan worden opgenomen in de bijsluiter. Er is dus helemaal geen sprake van een bijwerking, er is hier sprake van de werking van het medicijn. Die slag op uw kaak deed uw tanden uit uw mond vallen, dit was geen bijwerking of neven effect, maar een direct gevolg van die klap.


Het woord bijwerking is een juridische term om de fabrikanten van medicijnen af te schermen van vervolging en ze te vrijwaren van verantwoordelijkheid. Het is een direct bewijs hoe corrupt het systeem is dat zogenaamd waakt over uw gezondheid.


De gevestigde medische wereld is er een van contradicties. Zo werden ik en mijn vrouw bang gemaakt voor allerlei aandoeningen die ons ongeboren kindje mogelijk zou kunnen oplopen. Onderzoek wees uit dat het vrijwel altijd ging om risico’s die twee cijfers achter de komma liggen. Gek genoeg is het dezelfde medische wereld die in het geval van vaccinaties veel hogere risico cijfers af doet als onbelangrijk en onbetekenend.


Vanwaar dit dubbelzinnige gedrag?
Het antwoord is weer even simpel als schokkend, wanneer er geld verdient kan worden door risico’s uit te vergroten zal men dit niet nalaten (lees, verkoop van medisch handelen rechtvaardigen) , wanneer het geld kost om mensen op reële risico’s te wijzen zal men niet schromen dit na te laten (lees, als het ten kostte gaat van de omzet in vaccins).

Stelling RIVM:

Risico’s op schade door vaccinatie zijn aanzienlijk, maar we moeten hierover zwijgen om te voorkomen dat mensen zich niet laten behandelen.

Stelling verloskunde:

De risico’s zijn minimaal maar we moeten ze vooral uitvergroten zodat mensen zich laten behandelen.

In beiden gevallen is er sprake van irrationeel handelen gemotiveerd door hebzucht, het heeft niets te maken met wetenschap. Het heeft meer te maken met de kennis die men heeft van de menselijke psyche, men weet nauwkeurig in te spelen op angsten, mensen worden in een richting gemanipuleerd en vaak zelfs ronduit bedreigd (u hebt als ouder gefaald wanneer uw kind Polio krijgt).

Van ondeskundige (vrijwel altijd pro vaccinatie) hoor je daarom dezelfde ongefundeerde argumenten en bedreigingen, als papagaaien praten ze het RIVM na. Wanneer je mensen vraagt naar de gevaren, je begint over alluminum, thimerosal en gebogen eiwitten staan, blijkt keer op keer dat vrijwel iedereen zich laat leiden door emotie en niet door gedegen wetenschappelijk onderzoek.

De dag dat het RIVM uitgebreid ingaat op de risico’s van vaccinaties en daar ook cijfers over aanlevert, is de dag dat ik deze instelling voorzichtig serieus ga nemen. Dit zal nooit plaats vinden, ze zouden hiermee hun miljarden business eigenhandig vernietigen. Ze zijn bij het RIVM zelfs zo krankzinnig, dat ze beweren dat kwik in vaccinaties geen kwaad kan. In een officiële verklaring beweren ze dat het gebruikte kwik organisch is en na 7 dagen het lichaam verlaten heeft. Echter, ze zijn wel zo slim om niet te beweren dat kwik geen kwaad kan. In die 7 dagen wordt er onherstelbare neurologische schade opgelopen, het is totaal irrelevant dat de boosdoener het lichaam verlaat na 7 dagen.

Aantal vaccinaties is enorm toegenomen
Het aantal beschikbare vaccinaties is enorm toegenomen in de laatste jaren. Zodra we horen over een dreigende epidemie is het eerste wat iedereen zich afvraagt, is er een vaccin beschikbaar? Tijdens de golfoorlog in Irak zijn de militaire massaal gevaccineerd om ze te beschermen tegen eventuele biologische wapens. De gevolgen voor deze militairen bleken rampzalig, maar hierover meer verderop. Er wordt constant gewerkt aan nieuwe methoden om mensen te beschermen via vaccins, maar heeft u wel eens gehoord van een DNA-vaccinatie?

Wie wordt gevaccineerd, wanneer en waar tegen?
Laten we allereerst eens op een rijtje zetten wat vaccinaties inhouden volgens het schema zoals het Rivm die volgt.

  Fase 1

  - 0 maanden - HepB*
  - 2 maanden - DKTP+Hib** Pneu, HepB
  - 3 maanden - DKTP+Hib** Pneu,
  - 4 maanden - DKTP+Hib** Pneu, HepB
  - 11 maanden - DKTP+Hib** Pneu, HepB
  - 14 maanden - BMR+MenC

  Fase 2
  - 4 jaar - DKTP

  Fase 3
  - 9 jaar - DTP+BMR

  Fase 4***
  -
  12jaar - HPV
  -
  HPV (+/- 1 maand na 1ste HPV)
  -
  HPV (+/- 6 maanden na 1ste HPV)


Vaccinatie-afkortingen
-
DKTP-Hib combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib-ziekten (haemophilus influenzae type b). Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
-
DKTP-Hib-HepB combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten (haemophilus influenzae type b) en hepatitis B. Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
-
BMR vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.
-
DKTP vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
-
DTP vaccin tegen difterie, tetanus en polio.
-
Pneu vaccin tegen pneumokokken (7 typen).
-
MenC vaccin tegen meningokokken groep C.
-
HepB vaccin tegen hepatitis B.
-
HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker (humaan papillomavirus) "LEUGEN, vaccin is ontwikkeld om enkele van de wel 100 HPV infecties te voorkomen, wat "waarschijnlijk" baarmoederhalskanker veroorzaakt (is geen enkel bewijs voor)"

* Kinderen van wie de moeder besmet is met het hepatitis B-virus (draagster), krijgen binnen 48 uur na de geboorte een hepatitis B-vaccinatie. Bovendien krijgen zij vlak na de geboorte immunoglobulinen (kant-en-klare antistoffen).


** Kinderen van draagsters (zie*) én kinderen waarvan één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B veel voorkomt, krijgen vanaf 1 juni 2006 bij 2, 3, 4 en 11 maanden het combinatievaccin DKTP-Hib-HepB waarin ook een vaccin tegen hepatitis B zit. Ook kinderen met het syndroom van Down die geboren zijn op of na 1 januari 2008 krijgen dit vaccin.


*** Alleen voor meisjes. De vaccinatie tegen het humaan papillomavirus, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken is voor meisjes geboren op of na 1 januari 1997. In 2009 was er een eenmalige inhaalvaccinatiecampagne voor meisjes geboren in 1993 tot en met 1996. Binnenkort wil men ook jongens gaan behandelen met dit vaccin.

Heeft u het aantal vaccinaties geteld?

Voordat uw kind zijn tiende levensjaar heeft bereikt tel ik een totaal van 38 "ACHTENDERTIG" vaccins. Tel daarbij de HPV vaccinaties op en uw kind heeft voor zijn 13de levensjaar 41 "EENENVEERTIG" vaccins ingespoten gekregen.
Zoals u ziet hebben de meeste mensen voor hun tiende levensjaar al een krankzinnig aantal vaccins gekregen. Dan hebben we nog de vaccinaties wanneer we op vakantie gaan naar landen waar een advies voor geldt. Meestal hebben we het dan over landen waar een tropisch klimaat heerst, maar ook voor landen dichterbij zoals bijvoorbeeld Turkije geldt een vaccinatie advies. Dan hebben we de griepprik die jaarlijks genomen wordt door kwetsbare groepen, dit zijn onder andere ouderen van 65 plus en mensen met bepaalde ziekten.

Als laatste wil ik nog de tetanus noemen. Deze vaccinatie was jarenlang een eenmalige aangelegenheid, maar dat werd later veranderd in vijf jaar en nu is er zelfs sprake van maar 12 maanden werkzaamheid (wat is er veranderd aan de werkzaamheid?).

Wat zit er eigenlijk in een vaccin?
Vraag maar eens aan uw arts wat er nu eigenlijk in een vaccinatie zit, of het nu de griepprik is of een andere vaccin. Grote kans dat uw arts daar geen antwoord op heeft. en dat is op zijn minst al zorgwekkend. Als je mensen vraagt wat er in een vaccin zit, dan is er een deel die geen idee heeft en een deel die denkt dat er een levend virus in zit. Het oorspronkelijk idee achter een vaccinatie is het immuun systeem te stimuleren tot het aanmaken van een antistof, door een kleine hoeveelheid van het virus te injecteren. Nu klinkt dit idee op zich heel aannemelijk, maar er worden een aantal belangrijke zaken over het hoofd gezien, hierover later meer.

Maar wat zit er nu echt in een vaccin?

Laten we er een aantal op een rijtje zetten.


Het mexicaanse griepvaccin (Focetria, Pandemrix, Celvapan)
Kippeëieren-eiwit inclusief verontreinigde vogel- en/of andere virussen;
Cellen van dierlijke weefsel: varkensbloed, schapenbloed, paardenbloed,
konijnenhersenen, apen- en hondennieren, runderfoetussen, kalverserum, varkenspancreas
Cellen van menselijke foetussen
Mononatriumglutamaat (MSG ofwel E621)
Fenoxyethanol (antivries)
Sorbitol en sacharose
Een water- of zoutoplossing met een weefselfixatief (formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide
Het conserveermiddel thimerosal dat voor ca. 50% uit kwik bestaat
Het conserveermiddel polysorbaat 80 (Tween 80)
Triton X1000, een sterk soort zeepsop
MF59 (in het nieuwe griepvaccin van Novartis) is gebaseerd op olie en samengesteld uit Tween 80 en het giftige squaleen
*
Vele van de diercellen zijn kankerverdacht c.q. -verwekkend.

* De virussen, ook al zijn ze door het gif formaldehyde gedood of verzwakt, zijn riskante ziekteverwekkers!

* Kwik, aluminium en formaldehyde staan erom bekend dat ze kankerverwekkend/-bevorderend zijn en tot hersendegeneratieve aandoeningen leiden zoals Alzheimer; Parkinson, ALS, autisme, e.d. maar ook tot vele tientallen aspecifieke klachten als ADHD, slecht zien/horen, chronische vermoeidheid, allergieën, nierziektes, geboorteafwijkingen, geheugenverlies en schade aan het zenuwstelsel enz., enz.

* Fenoxyethanol (antivries) heeft extreem neurotoxische bijwerkingen. Tween 80 en Triton X1000 kunnen sterk allergische reacties veroorzaken. Squaleen veroorzaakt auto-immuunziektes zoals rheuma, MS en lupus alsmede de dodelijke ziekte ALS, transverse myelitis (zenuwziekte/ontstoken ruggemerg), verlamming aan handen, voeten en luchtwegen (verstikking!), endocarditis (ontsteking hartkamer), optic neuritis (t/m blindheid), glomerulonephritis een nierziekte) en vermoedelijk ook hersenvliesontsteking.

* E621 (MSG) heeft wel 90 contraïndicaties waaronder zeer ernstige aandoeningen als kanker en aantasting van het zenuwstelsel.

* Sorbitol en sacharose veroorzaken darmproblemen en zijn kankerverdacht.

In een griepprik zitten de volgende gifstoffen:

- Ethyleen glycol = antivries
- Phenol = een desinfecteringsmiddel

- Formaldehyde = kankerverwekkende stof
-
Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten
- Thimerosal (kwik) = desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en veroorzaakt
hersenbeschadiging
- Neomycin & Streptomycin = anti-biotisch en geeft allergische reacties.


DPT - Difterie en Tetanus Toxoide en Pertussis Vaccine

SmithKline Beecham Pharmeceuticals 800-366-8900 x5231

Inhoud:
-
Aluminium fosfate,

- formaldehyde

- ammonium sulfaat,
-
Rode bloedcellen van schapen,

- glycerol,

- sodium chloride,

- thimerosal

medium:

- porcine (PIG) pancreatic hydrolsate van kaasstof.


Hepatitis B
SmithKline Beecham Pharmaceuticals 800-633-8900 x5231
Inhoud:

- aluminum hydroxide,

- thimerosal.
Medium:

- gist (mogelijk 5% overblijfsel).

MMR - mazelen, bof, rode hond
Levende virussen vaccin Merck & Co., Inc. 800-934-5556
Inhoud:

- sorbitol,

- neomycin,

- gehydroliseerde gelatine.
Mediums:

- M&M kippen-embryo.
- Rode Hond (Rubella) - Human diploid cells (van menselijke foetus weefsel). Diploïde betekent: het aanwezig zijn in de lichaamscellen van het normale aantal menselijke chromosomen, in dit geval van foetussen)

Vaccines gegroeid in geaborteerde foetus cel culturen:
Waterpokken, VARIVAX: Merck
Hepatitis A, VAQTA: Merck
Polio (oral), Poliovac, Canada: ConnaughtPolio,
IMOVAX: Connaught
Rabiës, Imovax: Pasteur Merieux
Rode Hond, MERUVAX: Merck

Als we naar deze ingrediënten kijken zien we een aantal ronduit bizarre dingen:

Thimerosal (kwik):
thimerosal is een product dat hoofdzakelijk uit kwik bestaat, kwik is zo'n beetje de meest giftige stof voor de mens.

Mensen die met kwik werken (dimethyl kwik) hebben speciale handschoenen aan die voorkomen dat er kwik op hun huid komt, een druppel op je huid is al genoeg om binnen een paar maanden te sterven.

Een ander zeer nare eigenschap van kwik is dat hoeveelheden die je niet doden zich ophopen in je hersenen en daar letterlijk je hersenweefsel wegvreten. Dit proces stopt ook niet, eenmaal in je hersenen blijft het kwik jaar in jaar uit zijn vernietigende werk doen.

Wat doet dit in hemelsnaam in een vaccin?

Als reden wordt opgegeven dat het er is om bacterie groei tegen te gaan in het vaccin. Inmiddels blijkt uit jarenlange studies dat kwik bovenaan de lijst staat als de veroorzaker van ziekten als Alzheimer.

Een vooraanstaand onderzoeker stelt zelfs dat het opeenvolgend nemen van drie griepprikken je kans op Alzheimer met een factor TIEN toeneemt. Dit kan ook verklaren waarom er de laatste 10 jaar een explosie is en het aantal gevallen van Alzheimer en de aanwezigheid van Thimerosal in vaccins.

Thimerosal staat ook als hoofdverdachte in de lijst als het gaat om de explosieve toename van Autisme. Alleen al in de Staat California tonen officiële cijfers aan dat 10 jaar geleden 1 op de 2000 kinderen aan Autisme leed, terwijl dat getal inmiddels ligt op 1 op de 165.

Kinderen die door een vaccinatie Autistisch zijn geworden verslechteren met de jaren alleen maar, dit komt omdat het kwik zijn vernietigende werking in de hersenen blijft doen.
Er zijn alternatieve voor Thimerosal, maar vaccinaties zonder Thimerosal zijn nog steeds zeer beperkt beschikbaar.


Formaldehyde
Nog zo'n bizarre stof die zijn weg vindt in de cocktail van een vaccin.

Formaldehyde is bekend in het gebruik om dode mensen of dieren te conserveren.

De bekende kikker in het glas met vloeistof in het laboratorium op school of universiteit ligt dus in een bad van Formaldehyde.

Wat doet dit in een vaccin en wat heeft dit in hemelsnaam te maken met het voorkomen van een griep? Onderzoek naar de werking van Formaldehyde hebben aangetoond dat het een kankerverwekkende stof is.

Ethyleen glycol
Een chemische stof die we gebruiken als koelvloeistof in de radiator van uw auto of motorfiets. Bekend is dat 30 milliliter al dodelijk is, het is dus een zeer giftige stof. Tja, wat moet ik hier nog aan toevoegen?

Aluminium
Afhankelijk van de hoeveelheid die we binnen krijgen, kan aluminium kanker aan long, borst en blaas veroorzaken en is er een relatie met Alzheimer.

Human diploid cells,

gemaakt van menselijke foetus (lees "mensenkind") weefsel
Veel mensen hebben een mening over wel of geen wetgeving rondom abortus, maar vrijwel niemand is zich bewust wat er gebeurd met al die dode foetussen.

Nou, ik kan u melden dat er levendig in gehandeld wordt, de meeste dode foetussen belanden dus in vaccinaties, de rest als collagen in gezichtcrèmes (kijkt u maar eens op de verpakking en weet dat u cellen van een dode foetus op uw gezicht smeert).

Het is niet alleen een walgelijk gegeven, maar er is ook nog eens sprake van kannibalisme, ronduit gruwelijk. Wederom, wat doet een gedood mensenkind in een vaccin?

Golfoorlog experimentele vaccinaties
Ik zou nog even terugkomen op de vaccinaties die de Amerikaanse militaire hebben gekregen voordat de golfoorlog uitbrak in 1991. Het betrof experimentele vaccinaties tegen chemische en bacteriologische wapens.

De gevolgen bleken ingrijpend, vele werden direct ziek, andere pas maanden later.

Van de 650.000 ingezette militaire die deze vaccinatie ondergingen, raakte er 250.000 totaal arbeidsongeschikt.

Nog eens 200.000 militaire raakte deels arbeidsongeschikt, wat het totaal brengt op zo'n 450.000 militaire, oftewel tweederde van alle gevaccineerde mannen en vrouwen.
Een duidelijk en vreselijk voorbeeld hoe gevaarlijk vaccinaties kunnen zijn.

Ons immuun systeem behoord ons te beschermen
Ons immuunsysteem is er niet voor niets, het is er om ons te beschermen tegen allerlei ziekten, bekend en onbekend.

Komen we in contact met een bacterie of virus, dan moet deze zich eerst een weg banen langs diverse verdediging mechanisme.

Onze huid is zo'n eerste barrière, inhaleren we ziekten, dan dienen onze longen als barrière. Ziekten die we via ons drinken of eten binnenkrijgen zullen ook hier via maag of darmstelsel een weg moeten banen naar onze bloedbaan. Een vaccinatie omzeilt al deze natuurlijke beschermingslagen, het levende virus (plus al dat andere gif) komt vrijwel direct in onze bloedbaan terecht.

Overdenking
Dit alles is maar een tipje van de ijsberg, maar het zal uw denken over vaccinaties voor altijd veranderen en ook u zult zich gaan afvragen of de gezondheidsrisico's van een vaccin niet groter zijn dan de dreiging van een epidemie.

Overigens, zowel in de grote griepepidemie van 1918 (Spaanse Griep) alsook in een epidemie die in Duitsland vele het leven kosten, is van bekend dat de meeste doden vielen onder diegene die een vaccinatie hadden ondergaan. Hierover bestaat er voldoende data om aan te tonen dat vaccinaties juist eerder een epidemie veroorzaken dan tegengaan.

Veel deskundigen op het gebied van vaccinaties vergelijken het nemen van een vaccinatie met het spelen van Russisch Roulette.

Als laatste wil ik u nog meegeven dat een goed functionerend afweer systeem voorkomt dat u slachtoffer wordt van een bacterie of een virus.

Het is dus beter om uw immuunsysteem te optimaliseren door een gezonde levensstijl, dan met een slecht immuunsysteem te vertrouwen op een vaccinatie.

Auteur: Dr. Phillip Incao

Meer info over de gevaren van vaccinatie: www.verontrustemoeders.nl

Het boek over vaccinaties kunt u via deze link bestellen.


Ssst, niet doorvertellen: 1742 Meldingen van negatieve vaccinatie-effecten bij kinderen!

Afgelopen week berichtte ‘VacTruth’ over het 1271 pagina’s dikke, hoogst vertrouwelijke rapport van GlaxoSmithKline met betrekking tot hun zes-in-één vaccin ‘Infanrix Hexa’. Sindsdien is er nóg een vertrouwelijk document uitgelekt naar de media; beiden werden blootgelegd door de Belgische website ‘Initiative Citoyeene’.


Het meest recente document heeft betrekking op het vaccin ‘Prevenar 13′ van Wyeth. Dit is een pneumokokken-vaccin geproduceerd door Pfizer (dat gefuseerd is met Wyeth). (1) Dit vaccin vervangt het eerste Prevenar-vaccin dat, volgens de berichten van de fabrikant, ervoor verantwoordelijk is dat het aantal ernstige infecties is toegenomen in plaats van afgenomen..


De nieuwe Prevenar 13-prik, beschermt baby’s tegen Streptococcus Pneumoniae-bacteriën die mogelijkerwijs zouden kunnen leiden tot gevallen van meningitis, bacteriaemia (infectie van het bloed), longontsteking en/of oorontstekingen. (2) Het is daarbij gebruikelijk om het zes-in-één vaccin ‘Infanrix Hexa’ én het ‘Prevenar 13′-vaccin tegelijkertijd aan kleine baby’s toe te dienen.


Volgens de uitgelekte, vertrouwelijke Wyeth (Pfizer) documenten en een antwoord van de EMA (European Medicines Agency), zijn zowel de fabrikant als het agentschap zich ervan bewust dat zich er een significant hoger aantal neurologische bijwerkingen voordoen bij kinderen, wanneer deze kinderen gelijktijdig gevaccineerd zijn met Prevenar 13 én Infanrix Hexa. Dit gebeurt volgens het vaccinatieschema in België op de leeftijd van 2 en 4 maanden. (DF: In Nederland gebeurt dit met 2, 3, 4 en 11 maanden)


Het eerste uitgelekte document
Laten we om te beginnen terugkomen op het eerste uitgelekte bericht met betrekking tot 
Infanrix Hexa vaccine information
, waar ik slechts een paar dagen geleden op VacTruth over geschreven heb. Het ging over een door GlaxoSmithKline achtergehouden document dat in de media terechtgekomen is en de dood van 36 kinderen onthulde. (3)


Dit rapport, getiteld ‘Confidential To Regulatory Authorities Infanrix Hexa Summary Bridging Report‘  stelt dat tussen 23 Oktober 2009 en 22 Oktober 2011, farmaceut GlaxoSmithKline een totaal van 1742 meldingen van bijwerkingen ontvangen had. Hieronder waren meldingen van 503 ernstige ongewenste effecten, nadat kinderen het zes-in-één vaccin Infanrix Hexa toegediend kregen.
Infanrix Hexa combineert difterie, tetanus, a-celllulaire kinkhoest, hepatitis b, poliomyelitis en haemophilius influenzae b in één prik. Deze vaccin-cocktail wordt wereldwijd gebruikt in 92 landen.


Het vertrouwelijke document van GlaxoSmithKline gaf een gedetailleerde uitleg van elk van de 1742 ongewenste effecten in een lijst die zo lang was, dat er maar liefst 20 pagina’s voor nodig waren om ze allemaal onder te brengen. Hieronder volgen een aantal van de bijwerkingen die op de grafieken tussen pagina 11 en 31 van hun document voorkwamen en beschreven werden:

 • 106 gevallen van  cyanosis

 • 69 gevallen van bewustzijnsverlies

 • 165 gevallen van hypotonia

 • 102 gevallen van hypotone-hyporesponsieve episodes

 • 107 gevallen van spierkrampen

 • 20 gevallen van epilepsie

 • 98 gevallen van koortsstuipen

 • 33 gevallen van grand mal convulsies

 • 47 gevallen van apneu aanvallen

 • 108 gevallen van overgeven

 • 43 gevallen van Gaze Palsy

 • 12 gevallen van bloedarmoede

 • 1 geval van beenmergfalen

 • 6 gevallen van hartstilstand

 • 53 gevallen van diarree

 • 593 gevallen van pyrexie (hoge  temperatuur)

 • 22 gevallen van loopstoornissen

 • 6 gevallen van analfalaxie

 • 62 gevallen van kinkhoest

 • 2 gevallen van pneumokokken meningitis

 • 3 gevallen van arthritis

 • 16 gevallen van spiertrekkingen

 • 22 gevallen van tremoren

 • 264 gevallen van huilen (geeft niet aan in welke mate)

 • 2 gevallen van Guillain-Barré syndroom

 • 10 gevallen van ademstilstand

 • 7 gevallen van de ziekte van Kawasaki

Al deze gevallen van ongewenste neven effecten deden zich voor, nádat het kind het ‘Infanrix Hexa’-vaccin toegediend had gekregen, in sommige gevallen slechts enkele uren nadat de vaccinatie had plaatsgevonden. Deze gedocumenteerde feiten zijn in hoge mate onplezierig leesmateriaal.

En alsof dit nog niet genoeg is, onthult GlaxoSmithKline op pagina 20 een totaal van 68 gevallen van het falen van het vaccin! Het toont aan dat het vaccin niet alleen overlijden, schade en ziekte bij kinderen schijnt te veroorzaken, maar ook dat het faalt om ook maar enige ‘bescherming’ te bieden in ten minste 68 gevallen. Het document is ondertekend door Vanessa Corman (Safety Scientist) en Dr. Felix Arellano (Vice president, Lead Biological Clinical Safety and Pharmavigilance) van GlaxoSmithKline Biologicals.


Dan het tweede uitgelekte document
Laten we doorgaan met de schokkerende nieuwe geschriften die de Belgische website Initiative Citoyeene openbaarden. Zij verklaarden:
“Op 4 januari dit jaar, aan het einde van de benodigde periode van 6 weken, hebben Mary Allin en Helen Edwards (beide Director of Regulatory Affairs van de Pfitzer Group) een antwoord gestuurd naar Dr. S. Spinosa van het European Medicine Agency over het onderwerp: ‘hoger aantal neurologische bijwerkingen die gerapporteerd zijn in Italië naar aanleiding van het gelijktijdig toedienen van Prevenar 13 en Hexavalente vaccins.’ De twee directeuren specificeerden aan het einde van hun brief dat zij, gebaseerd op de verstrekte gegeven, niet het gevoel hadden dat er enige noodzaak was om de bijsluiter van het vaccin aan te passen’.


Dus, laten we één van de twee vertrouwelijke rapporten die het Initiative Citoyenne citeert eens nader bekijken. Dit document onthult dat er over een periode van twee jaar, 22 sterfgevallen gerapporteerd zijn, welke 2.6% van het totale aantal gevallen vertegenwoordigd en een totaal van 51 gerapporteerde gevallen van onwerkzaamheid of te wel vaccinfalen. (4)


Hersenschade en overlijden
Het volgende betreft meldingen van neurologische aandoeningen.


De MAH (Master of Health Administration) werd gevraagd door het CHMP (Committee for Medical Product for Human Use) om een cumulatief overzicht te verstrekken van neurologische reacties bij gevallen waarvan melding gemaakt is dat Prevenar 13 gelijktijdig met het Hexavalent 6-in-1 vaccin toegediend is.


De MAH rapporteerde dat gedurende de periode van twee jaar tussen 10 Juli 2009 en 9 Juli 2011 er een totaal van 1691 gevallen van ongewenste effecten gerapporteerd zijn na toediening Prevenar 13 vaccin. Van deze ongewenste effecten zijn er 312 (18%) van neurologische aard. (5) De 1691 gevallen werden vervolgens verdeeld in drie verschillende datagroepen. De website ‘Initiative Citoyenne’ legt de bevindingen als volgt uit:


Een belangrijk feit is dat Pfizer de respectievelijke frequentie van het voorkomen van neurologische ongevallen beoordeelt in drie verschillende groepen kinderen: degenen die allen alléén het Prevenar 13 vaccin kregen, degenen die zowel Prevenar 13 als andere vaccins op dezelfde dag kregen, en degenen die zowel het Prevenar 13 als een Hexavalent vaccin op dezelfde dag toegediend kregen.


Van de 934 kinderen die alléén het Prevenar 13 vaccin ontvingen en last kregen van ongewenste neveneffecten, vertoonden 87 kinderen neurologische bijwerkingen (87/934=9%).
Van de 287 kinderen die het Prevenar 13  in combinatie met andere vaccins op dezelfde dag ontvingen hadden 62 last van neurologische voorvallen.(62/287= 21%)
Van de 470 kinderen die op dezelfde dag het Prevenar13 in combinatie met een Hexavalent vaccin ontvingen en ongewenste neveneffecten rapporteerden, vertoonden 163 neurologische bijwerkingen(163/470=34%!!)


Het is daarom duidelijk dat het gelijktijdig toedienen van verschillende vaccins, met name degene die in het Belgische én in het Nederlandse vaccinatieschema geadviseerd worden (Prevenar 13 in combinatie met Infanrix Hexa) het risico op neurologische reacties waaronder ernstige en potentieel onomkeerbare bijwerkingen vermenigvuldigen!”


Om de omvang van deze ernstige situatie te beschrijven, verklaarden zij verder, in niet mis te verstane termen:


Om de omvang van het probleem te bevatten, hoeven we ons alleen maar te herinneren dat het aantal kinderen dat jaarlijks in België geboren wordt bij benadering 128.000 is en dat daarvan het overgrote deel ZOWEL het Prevenar als Infanrix Hexa toegediend krijgt. Een simpel rekensommetje laat zien dat het jaarlijks aantal ernstige bijwerkingen, waarbij we ALLEEN dit vaccin in beschouwing nemen, neer zou kunnen komen op 3% van 128.000 geboorten = 3840 kinderen!”


Zijn er méér redenen nodig om dit 6-in-1 vaccin te vermijden..?!

Interessant genoeg, vermeldt de eerder genoemde Prevenar 13 bijsluiter redenen waarom het vaccin niet toegediend zou mogen worden:
‘Uw kind zou geen Prevenar 13 moeten krijgen als het eerder een allergische reactie heeft vertoont op pnemokokken,- of difterievaccins of één van de ingrediënten die vermeld staan in de lijst aan het einde van deze bijsluiter.’

Ondanks deze waarschuwing, wordt het Prevenar 13 vaccin toch vaak gelijktijdig gegeven met het Infanrix Hexa vaccin, welke een difterie-component bevat! Deze vaccins worden volgens de bijsluiter al vanaf 6 weken aanbevolen, een tijdstip waarop de ouders onmogelijk kunnen weten of hun kindje wel of niet allergisch is voor het difterie component.


Het kindje Stacy Sirjacobs
Stacy Sirjacobs was één Belgisch kindje dat haar leven verloor als gevolg van het gelijktijdig toedienen van meerdere vaccins op dezelfde dag, waaronder het Prevenar en Hexavaccin. Stacy was een prematuur tweeling-kindje van 8 weken oud en stierf in December 2011. (6)

De vaccins zijn aan Stacy gegeven ondanks het advies van de EMC (European Medicines Agency) in hun ‘Bijlage 1: Samenvatting van Product Kenmerken voor Infanrix Rapport’ welke verklaart:


Wanneer Infanrix gelijktijdig toegediend wordt met Prevenar, zou de arts zich ervan bewust moeten zijn dat de gegevens van klinische onderzoeken aangeven dat de mate van koortsstuipen die zich voordoen in combinatie hoger was vergeleken met het voorkomen ervan volgend op het toedienen van Infantrix Hexa alleen”.(7)

Verder bevat het document informatie over het toedienen van het vaccin aan premature kinderen.


Beperkte data in 196 premature kinderen laten zien dat Infanrix Hexa gegeven kan worden dan vroeggeboren kinderen. Echter, er kan een lagere immuun-respons geobserveerd worden en het niveau van klinische bescherming is onbekend.

Het potentiële risico van ademstilstand en de noodzaak voor het controleren van de ademhaling gedurende 48-72 uur zou overwogen moeten worden wanneer de primaire vaccins aan premature baby’s toegediend worden, met name voor de kinderen met een voorafgaande geschiedenis van onontwikkelde ademhaling.”


Verontrustende vragen
Het EMA (European Medicines Agency) heeft waarschuwingen verstrekt met betrekking tot het toedienen van het vaccin in combinatie met een ander vaccin en maande tot voorzichtigheid en het overwegen van een vergroot risico in geval van het vaccineren van premature baby’s. Maar waarom werd Stacy, een baby die één maand te vroeg via keizersnede geboren is en direct daarna vier dagen aan beademingsapparatuur in een couveuse doorbracht, dan dit vaccin gegeven waarna ze naar huis gestuurd werd zonder enig extra advies?


Haar dood is tragisch, en desalniettemin gaan er nog steeds regelmatige baby’s dood en lopen ze nog steeds neurologische schade op.  Het bewijs hiervan is het rapport van de fabrikant waar dit in zwart wit te lezen is. De farmaceutische bedrijven weten het, de agentschappen weten het en nog erger, onze overheden weten het. Langzaam, beetje bij beetje, komen we erachter hoe corrupt het systeem is.  De waarheid wordt niet aan ouders verteld; ze worden bedrogen en belogen en de prijs die ze betalen is extreem hoog.


Conclusie
Deze bijwerkingen zij al in 2009 gerapporteerd. Dus, waarom worden deze twee vaccins nog steeds aanbevolen al voor kinderen van slechts 6 weken oud..?!? De meest verstandige en verantwoordelijke daad zou zijn dat de fabrikanten GlaxoSmithKline en Pfitzer het gebruik van deze vaccins voor onbepaalde tijd uitstellen totdat aangetoond kan worden dat het gebruik ervan betrouwbaar, effectief en veilig is. Maar in plaats daarvan wordt deze informatie weggehouden van het publiek..! Zo simpel is het..!


En de media houdt zich zo stil dat je een naald kan horen vallen. Dr. Rebecca Carley, een expert gespecialiseerd in door vaccins veroorzaakte aandoeningen, heeft vaak in haar radio uitzendingen verklaard dat vaccins feitelijk ‘massa-vernietigings wapens’ zijn. Het bewijs wat deze uitgelekte, vertrouwelijke documenten bevatten, laat simpelweg zien dat ze wel eens gelijk zou kunnen hebben.


Dankbetuiging
De auteur wil graag de website Initiative Citoyenne bedanken voor hun moed om de waarheid bloot te leggen. De medewerkers van VacTruth willen hun oprechte deelname betuigen aan de familie van Stacy Sirjacobs en andere families waarvan de kinderen vaccinatieschade opliepen of overleden zijn naar aanleiding van vacinaties.

Bronnen:

 1. Initiative Citoyenne Press Release HIER

 2. Prevenar 13 leaflet Consumer Medical Information HIER (pdf)

 3. HIER (VaccTruth)

 4. Confidential To Regulatory Authorities Infanrix TM hexa Summary Bridging Report HIER (pdf)

 5. Prevenar 13 PSUR 04 – Response to RSI Neurological Events PFIZER CONFIDENTIAL Page 1 Prevenar 13 Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, 13 valent adsorbed PSUR 04 – Response to Question on Neurological events

 6. Vactruth.com: baby-dies-after-first-shots/

 7. European Medicines Agency ANNEX I SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS for Infranrix Hexa HIER

 8. (Met betrekking tot de Nederlandse situatie: Vaccinatie schema:http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_inenting/Vaccinatieschema  EnBijsluiters: HIER

Originele artikel HIER

2012 © Christina England
2012 ©  vertaling Door Frankema voor
www.WantToKnow.nl

Het boek over vaccinaties kunt u via deze link bestellen.


Meer lezen over dit onderwerp:

Het vaccinbedrog

HPV en andere vaccinaties

De leugens over vaccinsTop
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com