Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

De oorsprong van ziekten

Tot het midden van de 19de eeuw waren de de oorzaken van ziekten, niet alleen infectieziekten, onbekend. Men nam aan dat ze werden veroorzaakt door boze geesten of door slecht bloed. Tegelijk met de ontdekking van de micro- organismen als veroorzakers van infectieziekten en epidemieën tekende zich een andere medische doorbraak af, die duidelijk maakte hoe vele andere ziekten zich in het menselijk lichaam ontwikkelen.

Met behulp van de microscoop ontdekte de Duitse natuurkundige Rudolf Virchow (1824-1902), dat het menselijk lichaam uit miljarden cellen bestaat. Bovendien stelde hij vast dat ziekten niet alleen voorkomen in het lichaam of een van de organen in bezit nemen, maar dat verkeerd werkende cellen de oorzaak zijn van ziekten. Deze miljoenen verkeerd werkende cellen leiden uiteindelijk tot de ontwikkeling van een ernstig gezondheidsprobleem of een ziekte. In 1858 publiceerde Virchow zijn Cellulaire Pathologie, waarin voor de eerste keer werd uitgelegd dat de oorzaken van ziekten te vinden zijn op het niveau van de cellen. Tot op heden is Virchow's Cellulaire Pathologie de grondslag van de ziekteleer aan alle medische faculteiten ter wereld.

Terecht wees Virchow de cellen aan als beginpunt van een ziekte. Maar Virchow ontdekte niet de meest voorkomende oorzaak van hun verkeerde werking, namelijk, het tekort aan bio-energiemoleculen, die van wezenlijk belang zijn voor de optimale verzorging van iedere cel. De oplossing is eenvoudig: vitaminen en andere belangrijke dragers van celbio-energie zijn pas in het eerste decennia van de 20ste eeuw ontdekt, lang na de dood van Virchow.

We noemen deze voorbeelden niet zonder reden. Ze geven wederom aan waarom miljoenen mensen moesten sterven. Namelijk, omdat tegen beter weten in, werd vastgehouden aan verouderde en verkeerde medische en wetenschappelijke dogma's. Deze voorbeelden vertellen ook het bemoedigende verhaal dat niets, maar dan ook niets, de waarheid kan tegenhouden als het zover is. De wetenschappelijke prestaties van op het gebied van hart en vaatziekten en kanker zullen er uiteindelijk toe leiden dat wij de hedendaagse volksziekten onder controle zullen krijgen.

Hartinfarcten zijn tegenwoordig doodsoorzaak nummer 1 in de geïndustrialiseerde wereld, gevolgd door kanker (deze is hard op weg om op de eerste plaats te komen) en beroertes. De natuurlijke beheersing van deze ziekten in de komende twee decennia en het terugbrengen ervan tot een fractie van het huidige aantal, zal onvermijdelijk leiden tot een stijging van de gemiddelde levensverwachting. Deze ontdekkingen leggen zodoende de wetenschappelijke grondslag voor een oude droom in de geschiedenis van de mensheid: een verhoging van de gemiddelde levensverwachting van 75 jaar naar meer dan 100 jaar.

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com