Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Info over het gebruik van de magnetron en de effecten voor je gezondheid!

Over de gezondheidsrisico's van het eten van voedsel dat bereidt is in de magnetron:

Het blijkt dat de voeding uit de magnetron ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid, schrijft het Medisch Dossier (mei 2000).

 

Simon Best, expert in elektromagnetisme, dook in de onderzoeksrapporten, sprak met wetenschappers en kwam met een uitvoerig verslag van de magnetron die ziek maakt
In zijn speurtocht heeft Simon Best zich voornamelijk verdiept in de gedegen, onafhankelijke onderzoeken die wijzen op gezondheidsrisico's. Want niet alle gepubliceerde onderzoeken wijzen op schadelijke effecten. Het is bekend, dat veel onderzoeken naar producten worden uitgevoerd in opdracht van de fabrikanten.

 

The Journal of Natural Science (september 1998) heeft aangetoond, dat er in verschillende Europese landen een belangenverstrengeling is tussen de industrie en de wetenschap. In Duitsland is een commissie benoemd die veiligheidscriteria opstelt. Van de achttien leden zijn er vijftien afkomstig uit de bedrijven die magnetrons maken. Die hebben uiteraard belang bij een positief oordeel. Het is dan ook zorgwekkend, dat een omvangrijk onderzoek uit Zwitserland niet openbaar mocht worden gemaakt, omdat het concludeerde, dat er een reëel gevaar bestaat.

'Als je voedsel eet dat in een magnetron is verhit of ontdooid,' schreef de voedingswetenschapper Hans Ulrich Hertel al in 1989, 'treden in je bloed veranderingen op die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces van mensen die aan kanker lijden.' Dit kwam immers al aan het licht bij onderzoek verricht door dr. Hans Ulrich Hertel, maar zijn mond werd gesnoerd door de fabrikanten via een rechtzaak in 1993. Later in 1998 is dit teruggedraaid door het Europese Hof (Vrijheid van meningsuiting).
Kopieën van het onderzoeksrapport: The World Foundation of Natural Science, Box 632, CH-3000 BERN, Zwitserland. (Bron: de Ommekeer)

Zijn onderzoek was vernietigend voor de magnetron, maar Hertel werd tegengewerkt in zijn pogingen om zijn ontdekking wereldkundig te maken. De advocaten van de fabrikanten beriepenzich op een Zwitserse wet die 'onnodig nadelige uitspraken over een leverancier of zijn producten' verbiedt. Hierbij staat de commerciële positie van de fabrikant voorop. Wanneer deze kan aantonen, dat een pu ica ie een na delige invloed heeft op de handel, kan het Zwitserse hof - als enige in Europa - die publicatie verbieden op straffe van een geldboete. Met succes heeft de industrielobby Hertels bevindingen buiten de publieke aandacht gehouden. Nu het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald, dat de zwijgplicht van Hertel moet worden opgeheven, is zijn onderzoek toegankelijk.
Bron: ODE juli 2000

 

Hans Hertel was de eerste geleerde, die het plan opvatte om een kwalitatieve studie te maken van de invloed van in de magnetron bereid voedsel op de fysiologie van de mens. Dit kleine, maar goed gecontroleerde, onderzoek wees op de achteruitgang van het voedsel, dat in de magnetron bereid wordt. Samen met Bernard H. Blanc van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie, en het Universiteitsinstituut voor Biochemie, was Hertel één van de 8 deelnemers aan dit onderzoek.
De conclusie was duidelijk: Door het koken in de magnetron veranderden de voedingsstoffen dusdanig, dat veranderingen in het bloed van de deelnemers plaats vond. Dit waren geen gezonde veranderingen, maar veranderingen die achteruitgang in het menselijk lichaam konden veroorzaken.

 

In 1991 publiceerden Hans Ulrich Hertel en een professor aan de universiteit van Lausanne een onderzoek, waarin gewezen werd op het feit, dat voedsel, gekookt in de magnetron, grotere gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen dan voedsel gekookt op de conventionele manier.
Belangrijke veranderingen werden ontdekt in het bloed van de vrijwilligers, die voedsel nuttigden, dat in de magnetron bereid was. Dit waren ondermeer een verlaging van alle hemoglobine- (bloedarmoede dus!) en cholesterolwaarden, vooral HDL-(goede cholesterol) en LDL(slechte cholesterol)-waarden en -verhouding. De witte bloedcellen toonden een sterkere korte-termijnvermindering na de inname van in de magnetron bereid voedsel dan na de inname van alle andere varianten. A1 deze indicaties wezen in de richting van vermindering van goede gezondheid en van degeneratie. Bovendien was er een sterk verband tussen de hoeveelheid microgolven in het testvoedsel en het lichtgevend vermogen van luminescente* bacteriën, die blootgesteld werden aan serum van proefpersonen, die dat voedsel aten. Mede hierdoor kwam Hertel tot de conclusie, dat zulke technisch afgeleide energieën dan ook op mensen kunnen overgaan via de consumptie van in de magnetron bereid voedsel.

 

In Journal Franz Weber (no. 19) verscheen een artikel, waarin werd vastgesteld, dat de consumptie van in de magnetron bereid voedsel kankerachtige effecten op het bloed hadden. Dit artikel werd gevolgd door het onderzoek:http://www.natuurlijk-welzijn.org/artikel/Magnetron142.html

 

De huisarts H.C. Moolenburgh,  een gepensioneerde huisarts, met vijftig jaar praktijkervaring. Sinds een aantal jaren is hij zich in toenemende mate gaan bezighouden met kinderen die chronische ziektes hebben. Uit zijn boek uit 2005: 'Op je gezondheid!:

 

Een van de belangrijkste artsen op het gebied van biologische kankertherapie is N. Gonzalez uit New York. Ik vroeg hem een keer wat hij van de magnetron vond en hij antwoordde: 'Voor mij is er maar een plaats voor dat ding en dat is de schroothoop! , Waarom zei hij dat? Hier volgen wat gegevens. Een uitspraak van dr. Hans Ulrich Hertel: ' Als je regelmatig voedsel eet dat in een magnetron is ontdooid of verhit, treden er in het bloed veranderingen op die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces van mensen die aan kanker lijden.' Hij selecteerde acht mensen tussen de twintig en veertig jaar die gewend waren macrobiotisch te eten, zodat ze geen compromitterende factoren in hun bloed zouden hebben. Hij ging toen met ze naar een hotel en zorgde ervoor dat ze niet rookten en geen alcohol dronken.

Gedurende acht weken onderwierpen deze vrijwilligers zich aan het volgende experiment:
Op de dagen dat ze speciale voeding kregen werd eerst hun bloed afgenomen voor onderzoek, daarna kregen ze de voeding op een lege maag en daarna werd er op verschillende tijdstippen weer bloed afgenomen. Met een interval van een paar dagen was er telkens zo'n testdag. De voeding was voor ieder verschillend:
Persoon I: Verse, rauwe melk van een biologische boerderij.
Persoon 2: Verse melk van dezelfde boerderij, maar nu gekookt.
Persoon 3 : Verse melk van dezelfde boerderij, maar nu verhit in de magnetron. Persoon 4 Gepasteuriseerde melk.
Persoon 5 Rauwe groenten, organisch geteeld.
Persoon 6 Gekookte groenten, organisch geteeld.
Persoon 7 Organisch geteelde groenten, verhit in de magnetron.
Persoon 8 Organisch geteelde groenten, eerst bevroren en toen ontdooid in de magnetron.
De onderzoekers stelden vast dat in het bloed van degenen die magnetronvoedsel hadden gegeten significante veranderingen optraden. Onder andere een daling van de rode bloedkleurstof, van de goede vetten en van de witte bloedlichaampjes. Ook vond hij dat er tijdens het verhittingsproces in de magnetron schadelijke stoffen in het voedsel ontstaan, de zogenaamde radiolyten die de DNA-structuren, ons erfelijkheidssysteem, kunnen beschadigen. De enige andere manier waarop radiolyten kunnen ontstaan is door voedselbestraling met radioactieve stoffen. Stoffen die DNA structuren beschadigen zijn kankerverwekkend.

Het gerechtshof in Bern heeft een uitspraak gedaan in de zaak die door de Zwitserse associatie van dealers van elektrische apparaten voor huishoudens en industrie tegen dr. Hertel was aangespannen, en hem verboden om publiekelijk te verklaren dat het gebruik van een magnetron gevaarlijk is voor de gezondheid. Bij overtreding zou hem een boete van vijfduizend Zwitserse francs worden opgelegd en riskeerde hij een gevangenisstraf van een jaar. Het Zwitserse federale hof in Lausanne heeft de uitspraak een jaar later, in 1994, bevestigd. In augustus 1998 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald, dat de zwijgplicht die Hertel was opgelegd in tegenspraak is met het recht op vrijheid van meningsuiting.

 

Andere vondsten, door andere onderzoekers:
Er treden in de voeding structuurveranderingen in de aminozuren op (de stoffen die eiwitten opbouwen). Dit kan onder andere tot allergieën leiden. Babyvoeding zou nooit in de magnetron opgewarmd mogen worden. De vetzuren in de voeding worden zo veranderd, dat ze niet meer bij een gezond lichaam passen. Dit heeft onder andere met aderverkalking te maken. Bestanddelen in het voedsel die infecties tegenhouden, dalen sterk. Alle enzymen worden vemietigd en 80% van de voedingswaarde wordt vemietigd; smaak en geur lijden sterk. Er treedt vrije-radicalenvorming op en dit leidt beschavingsziekten en veroudering in. Met andere woorden: voedsel uit de magnetron is morsdood en devitaliseert een mens.
Dan nog iets over bacteriën. In de gewone oven bestaat altijd de kans op ongelijkmatige verdeling van de warmte, bijvoorbeeld bij het braden van een groot stuk vlees of van gevogelte. Bij de magnetron is dit probleem zelfs groter. Koude plekken die blijven bestaan na de voor deze oven kenmerkende korte verhittingstijd, vormen een risico bij besmet vlees. In proeven met besmet varkensvlees kon Trichinella spiralis overleven. In gevogelte werd na bereiding nog Salmonella aangetoond. In de buikholte van kalkoen uit de magnetron werd, ook na sterke verhitting, nog Clostridium perfringens gevonden. Als gevolg van onvoldoende inwendige temperatuur van het voedsel uit de magnetron werden infecties met Campylobacter geconstateerd. Bovenstaande vier bacteriën behoren tot de bekende en beruchte bacteriesoorten. Gezien dit alles kunt u maar beter uw pannen gebruiken, gewoon op het gas of op de elektrische kookplaat, en uw ouderwetse oven. ' Lees hier verder:
http://www.zachariel.nl/artikelen2/moolenburgh.htm

 

Simon Best, expert in elektromagnetisme, schrijft in zijn Medisch Dossier (mei 2000): ‘Verwarm geen voedsel in een magnetron als het niet nodig is. AIs het niet anders kan, blijf dan op minimaal een meter afstand wanneer het apparaat aanstaat. Laat het apparaat regelmatig op lekkage controleren. Gebruik geen bakjes van pvc in de magnetron.’ De Amerikaanse overheid adviseert veiligheidshalve vooral aan zwangere vrouwen kinderen minimaal een armlengte afstand te houden van een magnetron die aanstaat.'
Lees hier verder:

http://www.nagelhoutkeukens.nl/index.php?page=magnetron-tast-kwaliteit-van-smaak-van-voedsel-ernstig-aan

Zie hier mijn (Roshana) artikel 'WiFi en GSM-straling schadelijk voor Bomen, Gewassen en Bijen', dat in aangepaste vorm ook in het april-nummer van Maandblad Spiegelbeeld is verschenen:
http://www.inspirerendleven.nl/blog/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen

Met Vriendelijke Groet,
ingezonden door Roshana, waarvoor mijn dank!

De gevaren van de magnetron

Het is al jaren bekend, dat de magnetron onderwerp van controversiële gesprekken is en dat veel mensen zich zorgen maken over dit bizarre apparaat, dat via een bombardement van microgolven, de moleculen in het voedsel dat je ermee wilt bereiden, door elkaar schudt. En dat wel op een zodanige manier, dat er hitte ontstaat IN de celkern.

Het voedsel wordt dus niet van buiten opgewarmd, maar van BINNEN NAAR BUITEN. Het is dus niet de straling waar het om gaat, die ter discussie staat. Het gaat om wat er BINNEN die voedselcel plaatsvindt.

Er zijn vele onderzoeken die aantonen dat de magnetron het DNA in ons voedsel aantast en dat op een manier doet, waarop onze lichamen het niet kunnen herkennen. Ons lichaam wordt uiteindelijk met de dode voedselcel geconfronteerd en kan niets anders dan deze snel af te scheiden of het kapotte voedsel -DNA in vet inkapselen.

Denk eens aan al die babymelk die wordt opgewarmd in de magnetron…

Maar de makers van die magnetronbommen, zeggen nog steeds dat het veilig is. Is het nou zo dat een simpel thuisproefje jou kan aantonen dat water zo dood is als een pier als het wordt gekookt in de magnetron?

Dat alle ‘Chi’ eruit vertrokken is, de levenskracht die alles doorstroomt. Bedenk dat jijzelf ook een levend organisme bent, nét zoals die plant.

Prepared By: William P. Kopp  A. R. E. C. Research Operations  TO61-7R10/10-77F05 RELEASE PRIORITY: CLASS I ROO1a

Ten Reasons to Throw out your Microwave Oven

Vanuit de conclusies van Zwitsers, Russisch en Duits wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, kunnen we langer de magnetron negeren die in onze keukens zo vaak aanwezig is. Gebaseerd op het hier genoemde onderzoek, besluiten we dit artikel met het volgende:

1). Het vaak eten van voedsel dat via de magnetron is bereid, kan lange –termijn -hersenschade opleveren. Doordat elektrische impulsen in de hersenen worden omgeleid, doordat hersenweefsel wordt omgepoold en gedemagnetiseerd.

2). Het menselijk lichaam is niet in staat om de onbekende bij -producten die ontstaan door magnetronverhitting, af te breken.

3). De mannelijk- en vrouwelijke hormoonproductie wordt ernstig verstoord, door continue magnetronvoedsel te eten.

4). De effecten die de bijproducten van magnetronvoedsel op het lichaam afgeeft, zijn permanent en voor lange termijn werkzaam.

5).  De mineralen, vitaminen en voedingsstoffen in al het voedsel dat met magnetron wordt verwarmd, is sterk gereduceerd of gewijzigd, zodat het menselijke lichaam er geen of erg weinig voordeel van heeft.  Of het menselijk lichaam absorbeert gewijzigde componenten die niet kunnen worden afgebroken.

6). De mineralen in groenten worden zodanig gewijzigd, dat er kankerverwekkende radicalen ontstaan, als de groente wordt gekookt in de magnetron.

7). Voedsel dat is opgewarmd in de magnetron veroorzaakt kankerachtige groei (tumoren) in maag- en darmkanaal (Dit zou één van de verklaringen kunnen zijn van de enorme groei van darmkanker in de VS!)

8). Het voortdurend nuttigen van in de magnetron opgewarmd voedsel, stimuleert de groei van kankercellen in het menselijk bloed.

9). Het veelvuldig nuttigen van magnetronvoedsel, veroorzaakt afwijkingen in het immuunsysteem, door o.a. wijzigingen in de lymfklieren en het bloedserum.

10). Het eten van magnetronvoedsel veroorzaakt geheugenverlies, concentratieproblemen, emotionele instabiliteit en afname van het IQ.

Bovendien is aangetoond dat kunstmatige magnetrongolven gebruikt kunnen worden voor sublieme psychologische controle, ook bekend als ‘brainwashing’.  Er zijn documenten uit de jaren 1970 bekend van de Russische wetenschappers Dr. Luria en Dr. Perov, specifiek gericht op klinisch onderzoek op dit gebied.

Het is dus wellicht helemaal niet zo’n gek idee, die magnetron van jou ook de deur uit te doen? Een conventionele oven werkt over het algemeen zeker zo goed, is net zo snel en het voedsel zal ook weer beter gaan smaken.

Bron ©Guido

 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com