Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

De oorsprong van AIDS en HIV is wellicht niet wat je vernomen hebt.

Robert Gallo: The man who created AIDS (video)

The HIV virus AIDS Lie – HIV does not cause AIDS (video)

The AIDS monkey virus: myth or reality? (video)

De meeste mensen geloven dat de oorsprong van HIV, het zogenaamde AIDS virus, afkomstig is van een natuurlijke gebeurtenis in de evolutie. Sleutel in deze theorie over het ontstaan van HIV is de zogenaamde jachtsnee theorie (cut Hunter theory) waarin een mens, naar men beweert Afrikaanse man van geboorte, een bloederige wond of geïnfecteerde spat bloed kreeg terwijl hij een chimpansee klaarmaakte die een soortgelijk virus (SIV cpz) bij zich droeg. Uit het meest recente onderzoek, dat overeenkomt met de wetenschappelijke opinie, blijkt dat HIV en AIDS nooit op deze manier zouden kunnen zijn ontstaan.

In 2001 werden de vergaderverslagen van The Royal Society of London gepubliceerd ten aanzien van de wereld. Hierin is geprobeerd de oorzaak van AIDS en de oorsprong van HIV te bepalen. De hoogst gerespecteerde wetenschappers en academici debatteerden over de mogelijkheid dat HIV-1, het meest wijd verspreide en dodelijke menselijke AIDS virus, zich heeft ontwikkeld vanuit toevallige vaccinatiebesmettingen en daarna via overdracht van vooral Afrikaanse dorpelingen. Het orale polio vaccin (OPV) staat hier in de schijnwerpers omdat dat vaccin gedeeltelijk afkomstig is van levende poliovirussen, die gekweekt zijn in de cellen van apenlevers waarvan historisch is bewezen dat ze besmet waren met kankervirussen. Een voorbeeld van zo’n kankervirus is SV40. Het 40e aapvirus dat ooit ontdekt is, en dat medische wetenschappers tegenwoordig
verbinden met wijdverspreide menselijke kankervormen. Aan het eind van het symposium concludeerden de gewaardeerde afgevaardigden dat het niet waarschijnlijk is dat de oorsprong van HIV en AIDS in de overdracht van poliovaccins ligt omdat bewezen is dat chimpansees niet gebruikt zijn tijdens het produceren van dit vaccin.

Belangrijker is nog dat een van de meest gerespecteerde van alle HIV/AIDS oorsprong theoretici, de voornaamste DNA volgorde analyticus van de Amerikaanse overheid van het Los Alamos Laboratoria in Nieuw Mexico, Dr. Gerald Meyers, aan zijn collega’s rapporteerde dat de oorsprong van HIV niet begonnen kan zijn in jachtsnee (cut hunters) of andere op zichzelf staande geleerde kruissoort overdrachten (zoonosis genoemd). Hij schrijft dat studies over genetische opvolging
bewijzen dat een aanwijsbare AIDS oorsprong gebeurtenis plaatsvond in het midden van de jaren zeventig. Dit was vrijwel tegelijkertijd met ten minste tien verschillende HIV clades of genetische subtypen die geassocieerd worden met tien verschillende te onderscheiden AIDS epidemieën alleen al in Afrika. Deze groep veronderstelt dat de meest waarschijnlijke oorzaak van deze wijdverspreide bizarre zoonosis een door mensen gecreëerde (iatrogenic) gebeurtenis is waarbij chimpansees betrokken waren.

Meyers en zijn collega’s geven deze beste verklaring in hun rapport voor het ontstaan van HIV: Het is niet vergezocht om je voor te stellen dat de circa tien genetische subtypen afstammen van een enkel dier (wellicht immuun onderdrukt en wemelend van de varianten) zoals het geval zou kunnen zijn met de chimpansees die gebruikt zijn in het proces van vaccinatieproductie of van enkele dieren die misschien tot een bepaalde groep behoorden of als groep opgesloten waren. Het aantal benodigde dieren is ondergeschikt ten aanzien van de mate van variatie in de bron op het moment van de zoonotic of iatrogenic gebeurtenis. De (vaccinatie)hypothese staat sterk wat betreft een dergelijke aanwijsbare oorzaak??
(zie T. Burr, J.M. Hyman en G. Myers, The origin of acquired immune deficiency syndrome: Darwinian or Lamarchkian? Phil. Trans. R. Soc. Lond. B (2001), ISBN 356:877-887.)

Dus als chimpansees niet zijn gebruikt om het polio vaccin te maken, kan de oorsprong van HIV en AIDS daarom niet van dit vaccin komen, noch geplaatst worden in deze periode (jaren vijftig tot begin jaren zestig). Maar welk ander vaccin dat tijdens het begin en midden van de jaren zeventig is toegediend, kan een of meer SIV cpz-chimpansees hebben gebruikt tijdens het productieproces?

Een onafhankelijke onderzoeker met een Harvard diploma, Dr. Leonard Horowitz, benaderde het antwoord op deze vraag enkelvoudig in het award winnende boek
Emerging Viruses: AIDS & Ebola Nature , Accident or Intentional (Tetrahedron Press, 1998; ISBN 1-888-508-4787; www.tetrahedron.org).

Dr. Horowitz haalde verbazingwekkende wetenschappelijke documenten en contracten van het National Instituut voor Gezondheid (National Institute of Health) boven water en herdrukte ze. Deze informatie bewijst dat chimpansees die besmet waren met talloze virussen, werden gebruikt om honderden doses hepatitis B vaccin te maken die tegelijk werden toegediend aan zwarte mensen uit Centraal Afrika en homoseksuele mannen in New York City, precies op het tijdstip dat Dr. Meyers en zijn collega’s claimen dat de aanwijsbare ontstaans-gebeurtenis van HIV plaatsvond.
Jammer genoeg geven medische tijdschriften, die gesponsord worden door de farmaceutische industrie, en de reguliere media te weinig aandacht aan controversie waarheden in de wetenschap wat betreft de oorsprong van HIV en AIDS, zoals een andere vertegenwoordiger van de vergadering van de Royal Society, Dr. Julian Cribb, protesteerde. (Zie J. Cribb, The origin of acquired immune deficiency syndrome: can science afford to ignore it?
Phil. Trans. R. Soc. Lond B (2001), ISBN 356:935-938.). Als gevolg hiervan hebben de documenten zoals gepubliceerd door Dr. Horowitz en door anderen, die aantonen dat AIDS blijkbaar is ontstaan uit besmette hepatitis B vaccins, nooit de aandacht gekregen die ze verdienen.

Bron: Originafiadi.com

Klik hier voor een artikel van Dr. Leonard Horowitz over dit onderwerp.

 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com