Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Depressie is GEEN chemische onbalans in uw hersenen

Dit is het bewijs!

Deze overtuigende video hieronder bevat interviews met deskundigen, ouders en slachtoffers. Het is het verhaal over de belangenverstrengeling tussen de grootverdienende farmaceutische firma’s en de psychiatrie, die in Amerika $ 80 miljard winst opleverde door de verkoop van geestbeïnvloedende medicijnen aan een argeloos publiek. Hoe hebben deze medicijnen, zonder echt ziektedoel, zonder aangetoonde geneeskrachtige werking, maar met een lange lijst van bijwerkingen, het kunnen brengen tot de alledaagse behandeling van alle soorten psychologisch ongemak?


Het commentaar van Dr. Mercola:

Deze film is een voortreffelijke documentaire die uitlegt hoe de psychiatrische medicijnenindustrie tot stand kwam, en die ingaat op haar winstgevende verbintenis met de farmaceutische industrie die van de psychiatrie een winstcentrum heeft gemaakt met een opbrengst van $ 80 miljoen.


Ø Maar is het gebaseerd op echte medische wetenschap?

Ø Hoe waardevol zijn de medische diagnoses van de steekproeven?

Ø En zijn de medicijnen wel veilig?


Helaas is er een verpletterende stapel bewijs tegen psychiatrische medicijnen. Het wordt steeds duidelijker dat de meeste van de hedendaagse diagnosen en hun bijbehorende medicinale behandelingen een aanfluiting zijn, terwijl ze succesvol worden aanbevolen om u te laten geloven dat ze een wetenschappelijke basis hebben.

Maar daar klopt niets van . . .


Klik voor de film: De Marketing Madness


Wat is de Oorzaak van Psychologisch Ongemak?

Het antwoord op deze vraag is De Heilige Graal van de psychiatrie. Zelfs voordat er psychiaters bestonden werden dergelijke problemen toegeschreven aan veroorzakers als kwade geesten, of aan een onbalans in “lichaamsvochten”.


Dit laatste werd aangepakt door aderlatingen, wat misschien wel de langste traditie heeft in de geschiedenis van de geneeskunde, en die z’n oorsprong vindt in de oude beschavingen van Egypte en Griekenland, en die het zo’n 2500 jaar hebben volgehouden , tot en met de Industriële Revolutie. In die tijd was het het “aspirientje”, en werd aderlating voor bijna elk denkbaar ongemak ingezet, van longontsteking tot en met depressie. Toch was er nooit enig bewijs dat dit een gunstig effect had, en vaak overleed de patiënt eraan. Natuurlijk werd ervan uitgegaan dat het de ziekte was die de patiënt deed overlijden en niet de behandeling.


Het is interessant dat we nu weten dat er een goede reden was waarom aderlating mogelijk van nut kan zijn geweest voor mannen, of voor vrouwen na de menopauze. Als ze hoge ijzerspiegels in hun bloed hadden zou dit kunnen hebben bijgedragen aan de verlaging ervan, en zou dat gunstig voor hun gezondheid kunnen zijn geweest.


Uiteindelijk begonnen wetenschappers in de 19e eeuw de waarde van aderlatingen ter discussie te stellen, en medische statistici die patiëntendossiers analyseerden ontdekten dat deze nergens toe diende.

Het ruime voorschrijven van medicijnen voor elk mogelijke psychologische hapering is de aderlating van de 21ste eeuw geworden . . . Natuurlijk: in het geval van psychiatrische medicijnen kunnen gigantische winsten worden behaald door het handhaven van de status quo, zonder toe te geven dat ze op de verkeerde weg zijn.


Het is een feit dat de psychiatrie nog steeds niet begrijpt waar psychologisch onbehagen door wordt veroorzaakt, en wat daaraan vooraf ging; de veronderstelling dat ongewenst gedrag en depressie het gevolg zijn van onevenwichtigheid tussen serotonine en dopamine in uw hersenen is NOOIT bewezen.

Integendeel, onderzoek heeft aangetoond deze theorie ONJUIST is, en toch is dit bewijs onder het tapijt geveegd.

Ondanks wat slimme advertenties beweren, kunnen psychotrope medicijnen geen biologisch gunstige effecten tot stand brengen.


Dit in tegenstelling tot andere medicijnen die meetbaar bloedspiegels gunstig kunnen beïnvloeden zoals bloedsuiker, cholesterol, etc.

Hoe kan je iets met medicijnen genezen dat fysiek niet aanwezig is?” wordt in de documentaire, boven aan deze pagina, gevraagd.

Het antwoord is, natuurlijk, dat is onmogelijk!

En dat toch te doen is een gevaarlijk spelletje.


De Lichamelijke gevaren van het medicaliseren van een “ Niet Lichamelijke Toestand”

Een belangrijk gevaar van psychotrope medicijnen is dat ze het subtiele proces in uw hersenen dat noodzakelijk is voor het stand houden van uw biologische functies kunnen verstoren. Dit risico kan niet overschat worden. De documentaire geeft enkele onthutsende statistieken die worden toegeschreven aan psychiatrische medicijnen in Amerika:


Ø 700.000 ongunstige reacties per jaar

Ø 42.000 sterfgevallen per jaar


Hoe kunnen in hemelsnaam 40.000 sterfgevallen per jaar als gevolg van medicijngebruik door de vingers worden gezien, medicijnen die net zo makkelijk worden uitgedeeld als snoepjes?

Zelfs als u een ernstig psychiatrisch probleem hebt, zoals bijvoorbeeld PTTS*, is onderdrukking ervan met medicijnen riskant, vooral als u meerdere medicijnen tegelijk gebruikt.


(Vertaler: *De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch).


Omdat de gemiddelde Amerikaan 13 verschillende medicijnen per jaar gebruikt, is dit een belangrijk onderwerp. Europa gaat geleidelijk ook die kant uit. In Amerika is een aantal militairen in hun slaap gestorven, door bijvoorbeeld een combinatie te slikken van Paxil, Seroquel, en Klonopin Deze sterfgevallen waren NIET het gevolg van overdoses, maar “er was in deze gevallen sprake van een plotseling hartfalen dat de dood tot gevolg had”, schreef Jed Shlackman in een artikel voor het tijdschrift Examiner. Daar voegde hij aan toe:

Dit vergroot de bezorgdheid over de ernstige bijwerkingen van psychiatrische medicijnen die in zwang zijn om te worden voorgeschreven aan getraumatiseerde soldaten”.


Meerdere studies hebben de mogelijke bijwerkingen aangetoond voor dodelijk hartfalen. Bijvoorbeeld:

Ø Een overzicht van literatuurstudies van 2000-2007, gepubliceerd in Expert Opinion on Drug Safety in 2008, waarin werd vastgesteld dat “Antipsychotica zelfs in lage doses hartproblemen kunnen veroorzaken, terwijl dat bij antidepressiva pas bij hogere doses het geval is, of bij combinaties van medicijnen”

Ø Een studie, gepubliceerd in januari 2009 in de New England Journal of Medicine toonde aan dat antipsychotische medicijnen het risico van fataal hartfalen verdubbelde. Het sterftecijfer was afhankelijk van de gebruikte dosis. Degenen die hogere doses gebruikten liepen een groter risico om aan het gebruik ervan te overlijden.

Ø Een ander onderzoek, gepubliceerd in the Journal of the American College of Cardiology in hetzelfde jaar, kwam ook tot de conclusie dat antidepressiva het aantal sterfgevallen door plotselinge hartfalen verhoogde


Zijn Emotionele Symptomen Werkelijk Signalen van Geestelijke ziekte?

Het is duidelijk, er bestaan “echte” geestelijke ziektes die elke schijn van normaal leven van iemand in de war kunnen brengen. Maar ben je geestelijk ziek, als je langer dan een paar weken treurig bent?


Is het verlies van levenslust een teken van geestelijk ziek-zijn?

Hoe past het doormaken van triestheid in ons moderne leven? Moet je daar medicijnen tegen in nemen, of is het een normale fase in iemands leven, waar iedereen op deze planeet doorheen moet zien te komen? En vanaf welk punt verandert een emotionele fase, die nu eenmaal hoort bij een wisselend emotioneel landschap, in een probleem waar “iets aan gedaan moet worden”?

Veel mensen verdedigen te snel hun keus om daar pilletjes voor te slikken. Niemand vindt het leuk om “zich onprettig te voelen”. Maar vernietigen deze medicijnen levens niet meer dan dat ze die levens redden?


Ik geloof dat het antwoord in dit opzicht een luidkeels “JA” is.


De psychiatrie kiest liever voor een chemische aanpak om “het probleem te verwijderen”, in plaats van mensen te helpen om aan de slag te gaan met de oorzaak van hun lijden.

Medicijnentherapie is sinds de uitvinding ervan de standaard-voorkeurstherapie geworden. Gekkengestichten gebruikten gedurende de vroege 19e eeuw medicijnen zoals morfine en opium om patiënten rustig te krijgen. Rond de eeuwwisseling naar de 20ste eeuw werd heroïne ingezet als geneesmiddel voor psychiatrische problemen. En Sigmund Freud schreef artikelen waarin hij het gebruik van cocaïne aanbeval voor geestelijke nood en gedragsproblemen.


Vandaag de dag zijn deze medicijnen “illegaal” en wordt iedereen die zijn toevlucht neemt tot cocaïne om zijn belaste geest op te fleuren een junkie genoemd . . .Maar op de keper beschouwd is alles wat de industrie heeft gedaan het vervangen van een paar gevaarlijke medicijnen door àndere gevaarlijke medicijnen.


De waarheid over de “Chemische Onbalans Theorie”

Als huisarts heb ik vele duizenden depressieve patiënten behandeld. Toen ik midden jaren tachtig met mijn praktijk begon waren antidepressiva mijn belangrijkste middel om depressies aan te pakken. Ik heb aan duizenden mensen deze middelen voorgeschreven, en heb op dit gebied veel ervaring opgedaan.

Gelukkig kwam ik tot betere inzichten en was ik in staat om er mee te stoppen om deze middelen voor te schrijven. Ik kwam er achter dat de zogenaamde chemische onbalans een verkooppraatje was om de kostbare en giftige antidepressiva te slijten.


Velen van u zullen vermoedelijk de fabel hebben gehoord dat depressie te wijten zou zijn aan “chemische onbalans in uw hersenen”, die door deze medicijnen zou moeten worden gecorrigeerd. Helaas is dit voor iedereen die dit verkooptrucje heeft geslikt GEEN wetenschappelijke waarheid.


Waar komt dit dan vandaan?

De theorie over de lage serotonine peil ontstond doordat ze begrepen hoe deze medicijnen de hersenen beïnvloeden; het was echter een hypothese die probeerde te verklaren hoe dit medicijn mogelijk iets zou repareren. Die hypothese hield, bij nader onderzoek, echter geen stand. Er werd onderzoek gedaan om te zien of bij depressieve mensen wel of niet sprake zou zijn van lagere serotonine spiegels.

En in 1983 kwam het National Institute of Mental Health (NIMH) tot de volgende conclusie:


Er is geen bewijs dat er iets mis is met de serotonine huishouding van depressieve patiënten”


De serotonine theorie heeft geen wetenschappelijke basis. Het is pure flauwekul, een hypothese waarvan de juistheid nooit is aangetoond.

Door deze drogreden die maar blijft voortbestaan wordt de gezondheid van miljoenen mensen geschaad, omdat wanneer u een SSRI medicijn slikt dat de normale heropname van serotonine blokkeert, en u uiteindelijk geconfronteerd wordt met hetzelfde psychische probleem waar dat medicijn voor is ontwikkeld – een lage serotonine spiegel. En dat is –ironisch genoeg – nu precies de zogenaamde oorzaak waar uw depressie door werd veroorzaakt.

In 1996 publiceerde neuro wetenschapper Steven Hyman, die hoofd was van de NIHM, die nu hoofd is van de Harvard University het wetenschappelijk artikel Initation and Adaptation: A Paradigm for Understanding Psychotropic Drugs.


(Vertaler: voor meer (Engelstalige) informatie: http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/153/2/151)

In dit artikel legt hij uit hoe een en ander werkt. Volgens dokter Hyman gaan uw hersenen, nadat ze een aantal compenserende aanpassingen hebben ondergaan als gevolg van medicijngebruik, op een manier reageren die “zowel kwalitatief als kwantitatief anders is dan normaal”.)

Het is dus belangrijk om te begrijpen dat deze medicijnen GEEN stoffen zijn die uw hersenen zouden normaliseren. Het zijn abnormaliserende stoffen, en als u dat eenmaal begrijpt, begrijpt u ook hoe ze een manische periode kunnen veroorzaken, of waarom ze in verband zouden kunnen worden gebracht met seksueel disfunctioneren of bijvoorbeeld met geweld en zelfmoord.


Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Een deel van de puzzel die verklaart waarom we een pil hebben voor elke emotie, en voor elke psychologische aberratie, is dat psychiaters oorspronkelijk niet werden gezien als “echte” artsen – ze konden eigenlijk weinig “doen” om hun patiënten te helpen, en ze konden hen zeker niet genezen. Ze waren zich ervan bewust dat ze, om hun status te verhogen, hun werkterrein wetenschappelijker moesten maken. En het was dit besluit dat leidde tot de medicalisering, en het met medicijnen behandelen, van alle denkbare vormen van gedrag.

Medisch journalist en voor de Pulitzer Prize genomineerde Robert Whitaker verklaart de geschiedenis van mensen met een ernstige psychische ziekte in zijn boek “Mad in America”.

Zijn laatste boek “Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Ilness in America” behandelt het storende feit dat de omvang van geestelijke ziektes als een raket omhoog schoot toen de psychiatrie erkenning vond.


(Vertaler: zie ook: http://www.schizofreniesyndroom.nl/ , http://www.soterianederland.nl/giftige-psychiatrie-3.html en het video-interview van de auteur van dit artikel met Robert Whitaker: https://www.youtube.com/watch?v=OOcJA4Tyw50)


Een deel van het probleem is dat de criteria voor psychiatrische diagnostiek exponentieel is uitgedijd – je kunt nu al als “ziek” worden gediagnosticeerd als je problemen hebt om je winkelgewoontes in de hand te houden. En een kind dat vaak ruzie maakt met zijn ouders kan, volgens het diagnosecriterium van de DSM-IV bijbel met de code 313.81 worden vastgepind alsof het een “oppositioneel opstandige gedragsstoornis” zou hebben


(Vertaler: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositioneel-opstandige_gedragsstoornis).


Ga d’r maar aan staan!


Een andere factor is het feit dat psychiatrische medicijnen ernstiger vorm van ziekte kunnen CREËREN.

Wat Zegt de Wetenschap nu Werkelijk over de Effectiviteit van Psychiatrische Medicijnen?

In de eerste plaats: als we de onderzoeksliteratuur bestuderen, toont korte termijn onderzoek aan dat antidepressiva, in vergelijking met placebo pillen, GEEN klinisch significante voordelen bieden voor milde tot middelzware depressies. Zoals u weet hebben alle medicijnen een voordelen-/nadelen verhouding. Dus als een placebo even effectief is bij het bestrijden van depressiesymptomen ligt het niet in de rede om antidepressiva snel in te zetten.


En toch schrijven artsen, overal in Amerika (en in Europa is dat niet anders, vertaler) antidepressiva voor alsof het suikerpillen zijn.

Maar, het wordt nog erger. Onderzoek naar de langetermijneffecten van antidepressiva laten zien dat patiënten zich op termijn niet beter voelen wat hun depressiviteit betreft dan toen ze nog geen moderne antidepressiva gebruikten. Het lijkt misschien of de depressie lichter wordt, maar de patiënt valt vaker terug, zodat wat eerst een voorbijgaande fase leek te zijn nu een chronische staat van depressie wordt.

Langetermijnonderzoek toont aan dat van de patiënten met een zware depressie die antidepressiva slikken, slechts ongeveer 15% daarvan verbetering ondervindt en zich gedurende een langere periode goed voelt. De overige 85% valt voortdurend terug en wordt chronisch depressief.

Volgens het onderzoek van Whitaker geldt deze tendens dat uw hersenen chronisch depressief worden zowel voor het gebruik van de vroege tricyclische antidepressiva als voor de nieuwere SSRIs


( Vertaler : de selectieve serotonine-heropnameremmers; zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Selectieve_serotonine-heropnameremmer).


Daar komt volgens Whitaker nog bij dat SSRI’s hebben aangetoond dat het risico groter wordt om een bipolaire stoornis te ontwikkelen. Ongeveer tussen de 25 en 50% van de kinderen die vijf jaar lang antidepressiva gebruiken ontwikkelen een bipolaire stoornis. Bij volwassen langetermijngebruikers verandert een unipolaire depressie in 25% van de gevallen in een bipolaire depressie.


Dit is een ernstige zaak, want als u eenmaal bent gediagnosticeerd als bipolair, wordt u vaak behandeld met een cocktail aan psychofarmaca, inclusief antipsychotische medicatie, en de vooruitzichten voor een bipolaire patiënt zijn in Amerika beangstigend. Met deze diagnose hebben starters op de arbeidsmarkt slechts in 35% van de gevallen kans op een baan, dus is het risico voor levenslange arbeidsongeschiktheid groot.

Een ander risico dat het gevolg is van langdurig gebruik is de achteruitgang in denkend vermogen.


Hoogtijd om die Onzin te Stoppen

In Amerika worden elk jaar 230 miljoen recepten voor antidepressiva uitgeschreven. Daarmee behoren ze tot de meest -verstrekte medicijnen van de Verenigde Staten. Ondanks het feit dat al deze voorgeschreven medicijnen worden geslikt is meer dan een op de 20 Amerikanen depressief, volgens de statistieken van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Alleen al deze statistieken zouden een sterke aanwijzing moeten zijn dat wat we doen eenvoudig niet werkt, en in plaats daarvan, dragen deze medicijnen bij aan andere ernstige gezondheidsproblemen.


(Vertaler: klik voor info over de visie van Nederlandse deskundigen op http://www.lux-nijmegen.nl/node/707)


Gelukkig bestaan er andere, veiliger en meer effectieve methodes, en sommige landen hebben oog voor het feit dat dergelijk onderzoek positief is, in plaats van door de knieën te gaan voor de farmaceutische industrie.


Belangrijke Factoren om Depressies de Baas te Worden

Bewegen – Als u depressief bent, of als u zich zo nu en dan wat somber voelt, is bewegen NOODZAKELIJK. Op dit gebied zijn de uitkomsten van een onderzoek geweldig positief, met studies die bevestigen dat lichamelijke activiteit bij gedeprimeerde mensen minstens zo goed werkt als antidepressiva. Een van de redenen waarom dit zo is volgt uit de toename van het niveau van endorfines, de “feel good” hormonen in uw hersenen.

Kijk naar uw stress – Depressie is een vervelende toestand, het is echter geen “ziekte”. Het is veel meer een teken dat uw lichaam en uw leven uit balans zijn.

Dit is belangrijk om bij stil te staan, want vanaf het moment dat u uw depressie als een “ziekte” beschouwt gaat u denken dat u een medicijn nodig heeft om er van af te komen. In werkelijkheid is alles wat u nodig heeft het herstellen van het evenwicht in uw leven, en een van de cruciale methodes is naar deze stress te kijken. Meditatie of yoga kan u helpen. Soms is het enige wat u nodig heeft een wandeling in de open lucht. Bovendien raad ik u aan om een systeem te gebruiken dat u kan helpen om beter om te gaan met emotionele onderwerpen waarvan u zich het bestaan misschien niet eens bewust bent. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar Emotional Freedom Technique (EFT).


(Vertaler: op onderstaande website kunt u een kosteloos handleiding van 103 pagina’s downloaden over EFT: http://www.eftcentrum.nl/c/eft/efthandleiding.html)

Lees ook het objectieve http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotional_Freedom_Techniques)

Als u echter een depressie of ernstige stress heeft , doet u er goed aan om een therapeut te raadplegen die ook EFT gediplomeerd is, om u te helpen.)


Eet gezond – U moet niet te licht denken over de gevolgen van wat u eet. Voedsel heeft een enorme invloed op uw stemming en op uw vermogen met de dingen om te gaan en u gelukkig te voelen. Het vermijden van suiker en graanproducten zal uw insuline- en leptine niveaus helpen normaliseren. En ook dit is een krachtige maatregel om depressies aan te pakken.


(Vertaler, lees ook : http://educatie.ntr.nl/radio/501613/kort-nieuws/item/765758/leptine-tegen-depressies/)


Ondersteun het optimaal functioneren van uw hersenen met essentiële vetten – Ik adviseer u ook met klem om uw dieet aan te vullen met essentiële vetzuren van hoge kwaliteit, zoals krill olie voor omega 3 en hennepzaadolie voor de juiste verhouding omega 3 – 6 - GLA. Dit zou wel eens een van de belangrijkste voedingsstoffen kunnen zijn om depressie te bestrijden.


(meer informatie over essentiële omega vetten kunt u hier lezen:

http://www.warriorsforhealth.com/voordelen-hennep.html

http://www.warriorsforhealth.com/hoe-vetten-gebruiken.html

http://www.warriorsforhealth.com/olien-en-vetten.html )


Zorg voor volop zonlicht - Zorg ervoor dat u genoeg zonlicht krijgt om gezonde vitamine D aan te maken. Vitamine D is ook een essentiële factor om depressie te behandelen of binnen de perken te houden. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met de laagste niveaus van vitamine D in hun bloed 11 maal vaker geneigd waren tot depressieve gemoedstoestanden dan degenen met een normaal vitamine D niveau. Vitamine D tekort is tegenwoordig meer de norm dan een uitzondering, en wordt aanvulling ervan vandaag de dag toegepast bij zowel psychiatrische als neurologische kwalen.


Klik hier voor een het originele artikel op Mercola.com.

Klik hier voor de playlist van de gehele film op Youtube.


Auteur: Dr. Mercola

Vertaling Hansjelle Dijkstra)

http://www.earth-matters.nl/

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com