Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Behandeling door de Linus Pauling kliniek te Waalre ten overstaan van mijn persoon!

Dit bericht is naar aanleiding van de bedrieglijke en leugenachtige behandeling ten overstaan van mijn persoon door de eigenaren van Linus Pauling kliniek te weten: Tim Kors – Rob Smits en Michael van Gils!

Misschien was “Aan de firma list en bedrog” in dit geval een betere aanhef geweest?

Ik neem aan dat iedereen die dit leest het met me eens is dat hier sprake is van leugens, bedrog en manipulatie van cijfers en lijsten.

Hierdoor ben ik, na mijn vertrek uit de kliniek, niet in de mogelijkheid geweest om een goede doorstart te maken voor mezelf. De financiële middelen, waar ik recht op had, zijn mij door Linus Pauling kliniek onthouden.

Ik ben dan ook van mening dat, door hantering van dit leugenachtig en bedrieglijke beleid, mij geen andere mogelijkheid meer rest dan de publiciteit te zoeken, wat ik bij deze dus doe! Lees hier verder!


Overvloed aan onzinnige EU regelgeving

Een artikeltje over de verzameling domme regelgeving van de Europese Commissie.

Uiteraard was de aanval op uw groentetuin en de grotere tuinders al in beeld gebracht, de aanval op uw privacy is ook onder de aandacht gebracht en de aanval op uw spaargeld is genoegzaam bekend, de aanval op soevereiniteit (zelfbeschikkingsrecht is benoemd gister, waar recentelijk ook al geconcludeerd werd dat de EU in een psychologische oorlogsvoering is geraakt met haar burger.

De EU is dus duidelijk in de aanval op de burgers, de burger wordt de mond gesnoerd en het wantrouwen van de burgers ten opzichte van de EU bereikt dagelijks nieuwe records, de eurocraten zijn hun volk en masse kwijtgeraakt.

U heeft geen inspraak in Europese wetgevingen (immers geen inspraak in de EC, en zij bepalen als enige de wetsvoorstellen in de EU), de EU bepaalt hoe uw leven eruit moet zien. Lees hier verder.


Eurozone voor grote crash - De 10 grootste euro leugens

Volgens Doll is de crisis niet 'bijna voorbij', maar pas begonnen. Voor deze ontnuchterende constatering volstaat een korte blik op de Europese schuldenontwikkeling. Sinds de invoering van de euro zijn de schulden in de eurozone verdrievoudigd - en dat in slechts iets meer dan één decennium tijd. Zonder deze massale nieuwe kredieten zou de economische groei in de eurozone nog bleker zijn uitgevallen.

De Europese economieën zijn anno 2013 meer van nieuwe kredieten -en dus nog hogere schulden- afhankelijk dan ooit tevoren. Zonder nieuwe kredieten kan er echter geen economische groei worden gecreëerd. En geen economische groei leidt onvermijdelijk tot een nieuwe kredietcrisis. Lees hier de 10 leugens van de EU.


De Bilderberggroep wil de mensen tot slaven maken
Onderzoeker Daniel Estulin waarschuwt voor geheim elitair genootschap:

de Bilderberggroep. De Bilderberggroep is een exclusieve eliteclub waar mensen uit alle wereldtopmilieus, van industriëlen tot politici en adellijken, officieus met elkaar kunnen praten. Dat is de officiële versie. 'Een leugen,' zegt onderzoeker Daniel Estulin, die de Bilderberggroep al jaren volgt. 'De Bilderberggroep is een geheim genootschap met slechts één doel: de wereldmacht en de totale onderwerping van de mens aan de belangen van de superrijken en supermachtigen. Met andere woorden: een terugkeer naar het lijfeigenschap en de slavernij.' Lees verder.


Het Bilderberg plan voor vernietiging van de mensheid

Er is een boek verschenen, geschreven op basis van uitgelekte informatie van de Bilderberg Conferentie.

Een document dat voor eens en voor altijd duidelijk maakt dat de elite inderdaad nu al plannen maakt voor een “post human world”, een wereld nadat de "menselijke" bevolking is opgeruimd. Daniel Estulin is auteur van het binnenkort te verschijnen boek: TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction”.

De inhoud van het boek is gebaseerd op het zogenaamde witboek van de Bilderberg Conferentie. De handleiding als het ware van hoe zij de komende decennia zullen omgaan met de wereld en bevolkingen. Lees verder.


Groot inquisiteur gevallen: VtdK ongeloofwaardig

Nu was de Vereniging tegen de Kwakzalverij al in toenemende mate ongeloofwaardig, en met het recente uitreiken van de Kackadoris prijs aan zo ongeveer alle ziektekostenverzekeraars hadden de anti kwakkers zich al buitengaats gemanoeuvreerd. Maar nu is ook een van de hoofd -inquisiteurs, prof. dr. Rien Vermeulen, neuroloog aan het AMC., ontmaskerd als fraudeur en leugenaar. Hij bekende op TV net zoals Jansen Steur te werken, met gelogen diagnoses en aangepaste ziektescores als het hem zo uitkwam. Ook bekende hij dat de kwaliteit van zijn dossiervorming vergelijkbaar was met die van de bevriende neuroloog Jansen Steur.

Bij IOCOB was al lang bekend dat Vermeulen zich vaker van leugens bediende. Zo meldde hij nog in 2012 een aantal leugens over de voorzitter van IOCOB aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die daarop onderzoek deed in de praktijk van de arts. Lees verder.


De beschermheer van criminele bankiers

De absurditeit kent ook in ons land geen grenzen. Zou er nog één burger in Nederland zijn die zich geroepen voelt om zich aan de wet te houden als ze écht begrepen wat hen wordt aangedaan?

Een natie waar Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het “winst” noemt als geen van de Rabobank topcriminelen wordt vervolgd. Lees verder.


Basta tegen rente.
Bankiers zijn de alchemisten van deze tijd.

Zij kunnen letterlijk uit het niets goud creëren.

Ze hebben alleen een beetje hulp van ons nodig bij hun spectaculaire tovertruc.

Wanneer een beetje inkt van onze handtekening wordt toegevoegd, voltrekt zich het spektakel. Op dat magische moment, beroeren zij met een paar vingervlugge bewegingen de toetsen van hun computer, tikken een getal in… en hóp; hét bestaat.

Ze beheersen deze hogere toverkunst met zowel kleine als grote bedragen. Zelfs miljarden worden op dezelfde toverachtige manier uit het niets gecreëerd. Al het geld van onze hypotheken bestond niet in deze werkelijke wereld, tot op het moment dat wij onze handtekening plaatsten.

Hoewel… het geld dat zij creëerden is eigenlijk geen echt geld. Wij zijn degenen die het echt maken. We tekenden namelijk een schuldbekentenis dat wij dertig jaar lang met bloed, zweet en tranen het fictieve geld reëel gingen maken. Wat betekent dat we eigenlijk in dienst komen van de bank. Want de hypotheekkosten zijn gemiddeld zo’n 30 a 50 % van ons loon. Lees verder.


Steeds minder vrijheid bij zorgverzekering: Keuzestress!

Een poosje geleden was het bijna een modekreet: keuzestress. Met name jongeren hebben er last van. De kern van het probleem is te veel aan informatie (via internet) en het gevoel van onvermogen om een goede keuze te maken. De keuzestress kan over van alles gaan: van studierichting, vakantiebestemming, mobiele telefoon tot en met het huren van een kamer. De gevolgen van de keuzestress verschillen per persoon, maar moeten niet worden onderschat. Volgens sommigen belanden duizenden jongeren op de bank bij de psycholoog of psychiater wegens gevolgen van de stress. Vaak spelen andere factoren mee, maar keuzestress is nadrukkelijk een probleem. De komende weken zullen vooral ouderen last krijgen van keuzestress: hun zorgverzekeraar heeft nieuwe voorwaarden gestuurd en van horen zeggen weet iedereen dat er valt te verdienen als je de goede keuze maakt. Lees verder.


Artabana’: je zorgverzekering in eigen handen!

Om gelijk met de deur in huis te vallen;

‘Artabana’ is geen verzetsdaad en voert geen strijd tegen hoe de zorg op dit moment is geregeld in Nederland. Nee, Artabana voert pertinent geen strijd, in welke zin dan ook. Artabana draagt echter wel de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens een warm hart toe. Dit geldt dus ook voor mensen die werkzaam zijn in de reguliere gezondheidszorg.

In de basis is ‘Artabana’ precies het omgekeerde van strijd; ‘Artabana’ bestrijdt indirect het strijden door een platform te bieden waar ieder zijn eigen behoeften kan vervullen. Solidariteit, verbondenheid, verantwoordelijkheid, vrijheid, gezondheid en welzijn zijn belangrijke kernwaarden binnen de Artabana basisgroepen.

Met de komst van Artabana Nederland is er nu een zorgverzekering die 100% keuzevrijheid van therapie biedt. Want het is per slot van rekening jouw lichaam en jouw gezondheid! Dus wie weet beter dan jijzelf wat goed voor jou is om in een staat van optimale gezondheid en welzijn te zijn en te blijven? Lees hier verder.


Gevangenen van onze Schulden

De bewust gecreëerde “Crisis” is het beheerste proces van waarde transfer van de mensheid eigendommen naar de elite. (LLE: dat zijn veelal de top -politici, top -bankiers, top van multinationals, koninklijk volk, selectie mega-rijke medemens, etc) Het einddoel van de elite is de mensheid te onteigenen van de planeet. De voortdurend groeiende schulden zijn deel van de “crisis”. Daarom werd als “oplossing” telkens nieuwe schulden voorgeschreven door IMF, door de trojka, door de ECB en zo voorts. Hoe meer schuld des te meer elite aandeel in het eigendom van onze thuis planeet.

Het vehikel waarmee de elite haar plan op een verhulde wijze uitvoert is het private geldsysteem. De primaire functie van het geld is ruilmiddel. De uitgever van het geld blijft immers de EIGENAAR. Het geld dat we nu op de bank of op zak hebben is niet van ons. We hebben maar een tijdelijk gebruiksrecht daarvan. Het huidige geldsysteem bedient uitsluitend zijn eigenaren. De crisis is dan ook voor 100% een bewuste keus van deze eigenaren. Lees hier verder.


Drie statie portretten van Willem.A. ...Kosten:... bijna 4 ton!

"U leest het goed, drie staatsie portretten van bijna vier ton! Waarom moeten die schilderijen van de koning zoveel geld kosten?"

We worden overstelpt met somber nieuws over onze economie. De overheid gaat opnieuw fors bezuinigen en de koopkracht zal dalen. Het is aan onze nieuwe koning om al deze narigheid tijdens de troonrede voor te lezen. Maar hoe vallen die bezuinigingen te rijmen met een bijzonder persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst dat ik vorige week in mijn mailbox kreeg? 'Out of the blue' is bekend gemaakt dat er drie schilderijen van de koning komen en dat gaat 370.000 euro kosten. U leest het goed, drie staatsieportretten van bijna vier ton! Waarom moeten die schilderijen van de koning zoveel geld kosten? Lees verder.


Open brief van Earth Matters aan de Koning

De onderstaande brief hebben we naar de koning verstuurd. In alle eenvoud hebben we het signaal af willen geven dat we zien wat er zich afspeelt en wat de werkelijke obstakels zijn voor het behalen van alle milieudoelstellingen en economisch herstel. Het is samengesteld met informatie die verkrijgbaar is bij betrouwbare bronnen in het publieke domein. Lees de brief hier.


Wat bankiers zouden moeten weten! Nog meer list en bedrog!

Als u een hypotheekcontract met de bank tekent voor een lening van 200.000 euro wat gebeurt er dan?  De bank tikt het getal 200.000 in de bankcomputer als zijnde een vordering die ze op u hebben. Maar omdat er altijd een linkerkant en een rechterkant op de balans is, dus ook op de bankbalans, wordt er vervolgens op de rechterkant van de balans een tegoed ten gunste van u ingetikt van hetzelfde bedrag. U heeft dan een tegoed van de bank en een schuld aan de bank en de bank heeft op dat moment 200.000 euro gecreëerd die er voor het tekenen van het contract niet was. Zoiets heet geldschepping door schuld. Dit geld is niet van de bank, het is van niemand. Toch vraagt de bank er rente voor... Lees verder.


Brief aan mijn bankdirecteur.
(voel je vrij hem te gebruiken, te delen, te copiëren, of... naar úw bankdirecteur te sturen...)
Beste Bankdirecteur,
Wij kennen uw naam niet. Degene met wie wij destijds onze hypotheekpolis afsloten, is al l...ang verdwenen. We waren hem toen erg dankbaar dat hij het mogelijk maakte dat wij ons droomhuis konden kopen. Vol overtuiging gingen wij in op zijn voorstel, en zoals u weet, zijn wij tot op de dag van vandaag onze verplichtingen en afspraken netjes nagekomen.

Maar een mens wordt ouder en wijzer. Voortschrijdend inzicht heet dat. En vandaag zijn we eigenlijk helemaal niet zo blij met wat wij destijds afspraken. Sterker zelfs, we voelen ons… we kunnen het niet anders zeggen, belazerd. Lees verder.

Andere brief die u naar uw bank kunt sturen, opgesteld door Ad Broere, ex-bankier, auteur van het boek Geld komt uit het niets.
Betreft: lening contract nummer 
Geachte heer/mevrouw,
Op …………. hebben wij een lening contract getekend met uw bank, waarin we met de bank zijn overeengekomen de hoofdsom van de in het contract genoemde lening terug te betalen met rente. 
Dit contract hebben wij ondertekend omdat we er op dat moment van overtuigd waren dat de bank de beschikking had over het geld dat aan ons werd uitgeleend. Dit blijkt echter niet de juiste voorstelling van zaken te zijn. We weten nu, dat het geld er niet was voordat wij het bankgebouw binnenstapten. Het blijkt te zijn ontstaan door onze handtekening onder het lening contract.
Lees verder.

Moeten banken zich gaan verantwoorden en kunnen we samen onder hun financiele juk uitkomen?

Op 30 mei 2013 deed de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak inzake een eis van de SNS Bank op een cliënt, die een bedrag schuldig was aan deze bank en het verschuldigde niet wilde terug  betalen.

In zijn verweer tegen de vordering van een bedrag dat hij had geleend van de SNS Bank heeft deze gedaagde een verweer gevoerd dat de aandacht verdient van allen, die een eind willen maken aan geldschepping uit het niets door private banken. Gedaagde heeft in zijn onderbouwde verweer gesteld dat commerciële banken sinds er 1960 ‘slechts een getal, in de vorm van kapitaal, wordt overgemaakt, dat op geen enkele wijze door enig vermogen wordt gedekt.’ Lees verder.


Wat u nog niet wist over Zalando

Bent u iemand die gebruik maakt van de spectaculaire koopjes (volgens hun eigen zeggen dan!) van zalando? Dan moet u echt dit waar gebeurde verslag van Allard van Gent over zijn ervaringen in het logistiek centrum van zalando in Duitsland eens lezen!

Hier zijn verhaal:

Eindelijk heb ik op internet een reportage over de praktijken van internetshop Zalando ontdekt en wel van de Duitse zender ZDF (zie onderaan). Het verbaasde me al langere tijd dat hierover zo weinig te vinden was. Lees verder.

Mijn woede–uitbarsting

Het is vijf jaar geleden maar ik word nog steeds woedend als ik bedenk hoe de banken de economie verwoestten en er doodleuk mee wegkwamen. Dat verbaast je misschien als je mij op tv altijd netjes objectief ziet zijn, voors en tegens naast elkaar zettend zonder persoonlijke mening. Ik ben van de oude stempel dus ik vind dat journalisten informatie moeten geven, geen opinies.
Maar dit is een onderwerp waarover ik echt laaiend kan worden. Iedereen is het erover eens dat de financiële crisis voor een groot deel werd veroorzaakt door een kredietbubbel: makkelijk uitgegeven leningen zonder echt onderpand waarin flink werd gehandeld door bedrijven die alle regels hadden laten varen en niet op de vingers werden getikt door toezichthouders. Lees verder.


Henry Kissinger: "Als je de oorlogstrommels nu niet hoort ben je doof!"

Een opmerkelijke bekentenis van Henry Kissinger, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken ten tijde van president Nixon, maakt duidelijk wat er op dit moment gebeurt in de wereld en in het bijzonder in het Midden Oosten.

Vanuit zijn luxueuze appartement in Manhattan heeft de staatsman, die binnenkort 89 jaar zal worden, onlangs gesproken over de mondiale geopolitiek en economie. Lees hier verder.


De criminele praktijken van banken!

Het komt niet vaak voor dat gewone burgers aangifte doen tegen een bank vanwege fraude, diefstal, oplichting en valsheid in geschrifte.

Een moedig gezin uit Assen kon niet langer leven met de misdadige praktijken van "hun" bank en stapte naar de politie.


Bijna allemaal zijn we opgegroeid in een wereld waarin we omringd zijn door banken. We weten eigenlijk niet beter of er staat er een op bijna iedere hoek van de straat. Die er is voor jou, waar je je spaargeld naartoe brengt en een waar je naartoe gaat als je een huis wilt kopen. 

Velen hadden zich tot niet zo lang geleden eigenlijk nooit afgevraagd hoe zo’n bank nu eigenlijk werkt. Inmiddels zijn er na alle commotie over banken wereldwijd, meer mensen wakker geworden die nu begrijpen dat een bank geld uit het niets creëert en hen daar vervolgens rente over rekent. 

Hoe doortrapt deze instellingen werkelijk zijn blijkt uit het verhaal van de familie Israël uit Assen. Een verhaal dat begint in november 2011. Zo schrijven zij ondermeer: Lees hier verder


Brief aan Rutte!
Voorbeeld van de crisis realiteit voor velen in Nederland.

Neem een gezin met 1300 euro aan inkomsten per maand .
Met 1 kind is het ongeveer 100 euro per maand aan kinderbijslag en kindertoeslag 
Maakt een totaal van 1400 euro.

Nu gaan we verder rekenen 
450 euro huur 
200 euro gas en licht 
340 euro zieken kosten verzekering 
120 euro overige verzekeringen 
Dit geeft een totaal van 1110 euro per maand aan vaste lasten! 

We hebben nu nog geen mobiel meegeteld of een auto of misschien een abonnement voor het openbaar vervoer. 

Voor 3 personen boodschappen bij de voordelige supermarkten kost al snel 75 euro per week 
Dit is 325 euro per maand aan voedingswaren.
Rutte let je wel op! Lees hier hoe het verder gaat.

 

10 bewijzen dat we in een nep- economie leven.

De economie is een illusie. Politici hebben het over fiscale afgronden, bailouts, geldinjecties en banenschepping, maar dat is allemaal schijn.

De website The Idealist Revolution komt met 10 bewijzen voor deze toch wel controversiële stelling.

Nepbanen

De werkloosheidscijfers kloppen niet en datzelfde kan worden gezegd van de gegevens over beschikbare banen. Alle banen leveren geld op, maar hoeveel brengen echt waarde met zich mee? Wanneer morgen 80 procent van de bestaande banen verdwijnt zou dat amper tot geen gevolgen hebben voor ons geluk of onze overlevingskansen. Lees hier verder.

 

Rode Kruis bedeelde nooit zoveel voedselpakketten sinds WOII door Europese crisis

Hoe hard de economische crisis in de Europese Unie toeslaat, blijkt uit cijfers van het Rode Kruis over de verdeling van voedselpakketten. De hulporganisatie kreeg dezer dagen meer aanvragen voor voedselhulp dan wanneer ook sinds het einde van Wereldoorlog II, nu 68 jaar geleden. Toen heerste er in zowat heel Europa hongersnood. Terwijl je overvloedige voedselhulp vooral zou verwachten in oorlogsgebieden of regio's die getroffen zijn door een natuurramp, is de vraag naar voedselpakketten en onderdak tegenwoordig immens groot in geïndustraliseerde landen van de Europese Unie. Het gaat niet enkel om de zwaarst getroffen landen in Zuid-Europa zoals Griekenland en Spanje, maar ook om traditioneel rijke landen zoals Finland en Luxemburg. Ook in België is de vraag gestegen. Lees hier verder.

 

Obama wint...

Eerlijk is eerlijk, als je Obama hoort spreken komt hij sympathiek over.

Maar welke van die mooie woorden maakt hij waar? Alex Jones maakt met zijn opsomming weer verpletterend duidelijk dat mooie praatjes met een vaderlijke ondertoon, een glimlach en hoopvolle beloften geen garantie zijn voor een menselijk beleid, integendeel...

Het had overigens niet uitgemaakt als Romney had gewonnen. Zowel de Democrats als de Republicans zijn door dezelfde partijen financieel in het zadel gezet en die trekken uiteindelijk aan de touwtjes, ongeacht de kandidaat. Bekijk bijvoorbeeld het artikel over de transnationale heersende klasse hieronder om een goed beeld te krijgen hoe dat in elkaar zit.

De wereld lijkt vanmorgen vergeten dat Obama al vier jaar aan de macht is. 

Vier jaar om de beloofde verandering te realiseren.

Nooit eerder in de geschiedenis van de VS heeft het land zo snel schulden gemaakt.

Onder zijn beleid werd er maar liefst $5.000 miljard extra geleend.

De totale Amerikaanse schuldenlast bedraagt ondertussen $16.000 miljard. Dat is 107% van het BNP.

De Amerikaanse overheid zal dit jaar $3.729 miljard spenderen maar slechts $2.627 miljard aan belastingen innen.

Dat geeft een tekort van $1.101 miljard.

Ik herinner mij nog Obama's eerste speech in 2008. Het ging alleen maar over besparen, besparen en nog eens besparen.

Zoals zo vaak met politici, is het enkel bij woorden gebleven.

Besparen werd printen. Dat is altijd de makkelijkste oplossing op korte termijn. En

helaas vaak een drama op langere termijn.

Het zal echter Obama zelf zijn die dit als een boomerang in zijn gezicht terug krijgt.

En nee, ik had niet liever Romney gezien. Ook hij zou verder gaan op het ingeslagen pad en mogelijk hier en daar nog een nieuwe oorlog opstarten. Al is het zeker niet uitgesloten dat Obama straks ook richting Iran trekt.

De VS gaat de weg op van Europa op en dreigt in de komende jaren eveneens te bezwijken onder de schulden

Hoe de transnationale heersende klasse in elkaar zit!

(Project Censored | vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra)

Dit onderzoek vraagt: wie behoren tot de Eenprocent machtselite, en in welke mate werken zij eendrachtig aan hun eigen belangen om winsten op te strijken, afkomstig van die andere 99 procent? We onderzoeken een steekproef van die ene procent.

Lees hier verder

 

Voor diegene die het nog niet wisten:

Vanaf volgend jaar (2013) worden homeopatische behandelingen fiscaal niet langer beschouwd als geneeskunst.

Patiënten die zich laten behandelen door een homeopaat, acupuncturist, chiropractor en een osteopaat moeten daarover vanaf volgend jaar in één klap 21% belasting betalen.

Dit is een bittere pil voor veel patiënten.

De aangekondigde maatregel levert de schatkist circa 65 miljoen euro op!

Misschien tijd voor veel mensen om wakker te worden en zich mee in te gaan zetten voor een eerlijke gezondheidszorg. Nog steeds zijn de patiënten de dupe van de vaak onredelijke maatregelen die de regeringen nemen, dikwijls onder druk van de grote farmaceutische bedrijven en de voedingsindustrie.

Help mee deze onrechtvaardigheden te stoppen en laat je voorlichten over de mogelijkheden van natuurlijke gezondheid.

Als er genoeg mensen zijn die deze misstanden aanklagen komt er een dag dat onze stem zal worden gehoord.

Als iedereen berust in de situaties zal er nooit wat veranderen.

Wees een echte Warrior For Health!

 

VERKIEZINGEN 2014 VITAMINEVRIJHEID EN GMO

Aan iedereen die gezondheid, vrijheid en maatschappij belangrijk vindt.

Worden het jaren zoals de voorgaande, of kiezen we voor een partij die staat voor gezondheid, maatschappelijk welzijn, medezeggenschap, welvaart voor iedereen en niet voor enkele uitverkorenen….

Iedere stem telt!

Informeer jezelf …kies voor een Nederland voor en door de burger!

Ook voor de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar (2014), wil ik nagaan welke politieke partijen onze huidige veilige vitaminevrijheid willen behouden en welke partijen voor het toelaten van GMO zijn in ons land. Het resultaat zal ik dan weer aanbieden aan gezondheidswebsites voor publicatie. Lees verder.

 

Hoe stop je Belasting bedrog?

Schrijf eens een brief naar de politiek, de koningin of de Belastingdienst…Zoals deze brief, van iemand die het helemaal zat is!  

Aan de inspecteur van belastingen, de koningin en de gehele politiek van Europa, 

Het spijt mij u te moeten mededelen, dat het voor mij welhaast onmogelijk is in te schatten of ik mijn belasting tot 21-12-2012 nog wel kan en wil betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden, dankzij de toepassing van uw Arbeidswet, Auteurswet, Horecawet, Beurswet, Loterijwet, Motorrijtuigenwet, Warenwet, Woningwet, Drankwet, Gezondheidswet, Winkelsluitingswet, Invalidenwet, Vestigingswet, Flexwet, Ziektewet enz. enz., die op een weerloos en verward publiek zijn losgelaten. Lees verder. 

 

Ongerustheid als gezondheidsprobleem

Angst fresst alle Seele auf... – R. Fassbinder

Nog nooit hebben de huisartsen het zo druk gehad. Overheid en media maken de Nederlander ziek van zorgen.
EEN DAG UIT DE PRAKTIJK VAN DE HUISARTS Lees verder

 

Boobs....Een artikel speciaal voor mannen.

Ha! Ha! Ha!

Ik wist wel dat je nu zou opletten! Meer weten? Lees verder.

 

Heren, houd je prostaat in conditie!

Fruit en broccoli zijn goed voor je prostaat. Evenals gezonde vetten, die zorgen voor een goede hormoonaanmaak. Ook Lecitine, lycopeen en luteine worden in sommige studies genoemd om de prostaat mee in chape te houden. Maar je kunt meer doen om de grootste mannelijke klier te behagen. Het heeft veel zin om goed te zorgen voor je prostaat. Prostaatvergroting komt vaak voor bij mannen boven de 45 en op latere leeftijd is prostaatkanker een serieuze bedreiging. Je kunt de bekendste mannelijke klier helpen gezond te blijven: 9 tips om je prostaat in conditie te houden. Lees verder.

 

Masturberen
Vroeger werd gezegd dat je er allerlei enge ziektes van kon krijgen, maar het is omgekeerd, masturberen beschermt er juist tegen. Lees verder.

 

Y-handicap
Mensen met een Y-chromosoom, anders gezegd mannen dus, hebben een aantal curieuze lichaamsdelen. Lees verder.

 

Snurkers lopen meer risico op herseninfarct
Mensen die hevig snurken, hebben meer kans op verstopping in hun halsslagaders en lopen daardoor meer risico op een herseninfarct. Onderzoek van de Universiteit van Sydney bevestigt dit. Lees verder.

 

Waar gebeurd in Japan!

Er was eens……….. Lees verder

 

Veel ouders bezorgd om eetgedrag kind

TILBURG - Twee derde van de ouders maakt zich zorgen over het eetgedrag van Nederlandse kinderen. Bijna 40 procent is bezorgd om het eetgedrag van haar eigen kind.

Eén op de vijf ouders vraagt zich af of haar kind genoeg calcium en eiwit binnenkrijgt. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel in opdracht van Milner onder 768 Nederlandse ouders met kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. Lees verder.

 

Het lekkere plekje van G

Vraag wie gehoord heeft van Ernst Gräfenberg en je krijgt weinig respons. Leg uit dat de G van Gräfenberg het meest spraakmakende plekje op aarde aanduidt, en je krijgt een vrolijke grijns. Vrijwel iedereen heeft gehoord van de g-spot. Lees verder.


Galapagos test middel tegen reuma op mensen !

MECHELEN - Het Belgische biotechnologiebedrijf Galapagos begint met het testen van een middel tegen reuma op mensen. Het is het eerste product van het bedrijf dat in klinieken getest wordt. Dat heeft Galapagos vrijdag bekendgemaakt. Lees verder.

 

Hormonen uit slachtafval

Salomon (Saal) van Zwanenberg kwam voort uit een geslacht van veehandelaren en kosjere slachters rond Oss . Zwanenberg & Co was een respectabel familiebedrijf, de rookworst van Zwan een begrip. Na zijn aantreden als algemeen directeur van NV Zwanenberg’s Slachterijen en Fabrieken zocht hij naar toepassingen voor slachtafval. 
Lees verder.


Een werkwillige Willie Wortel

Dóórgaan na je vijfenzestigste?

Prof. dr. Willem Johan (‘Pim’) Kolff heeft daar al dertig jaar geen problemen mee. Toch heeft hij geen gebrek aan lauweren om op te rusten: 16 eredoctoraten en inmiddels meer dan 120 prijzen en onderscheidingen, waaronder de Lasker Award (de Amerikaanse ‘Nobelprijs’), de Japanprijs, Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en Grootste Overijsselaar aller tijden (terwijl hij al langer dan een halve eeuw Amerikaans staatsburger is). Lees verder.


Brief van een radeloze moeder aan de wetmakers en regelgevers in dit land.
Ik zou zo graag de hoge pieten die hier in Nederland de boel zo verzieken waar ze ook nog een topsalaris voor krijgen eens een tijdje op mijn plek neerzetten.

Alleenstaande moeder dus. En dan mogen ze zelf zien en ervaren dat het van geen kanten klopt hier in Nederland. (eigenlijk al heel lang niet)  Lees verder.

 

The story of Cap and Trade

Filmpje over klimaat, luchtverontreiniging, bedrog en leugens!

 

Interview Lizzy op gezondheidsradio op 14-04-2009

Ga naar http://www.gezondheidradio.tk/

Klik daar op Uitzending gemist download Podcast

Dan klikken op het pijltje naast mijn naam . Uitzending van 14 april 2009.

Met dank aan Henk Mutsaers!

Enjoy

 

 

 

 

 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com